Factsheet arbeidsmarkt, zorg en welzijn 2017 (ZorgpleinNoord)

Terug

Factsheet arbeidsmarkt, zorg en welzijn 2017 (ZorgpleinNoord)

Geschreven op 8 februari 2018


“In Groningen is de verwachting dat de bevolking gaat dalen. Maar, in tegenstelling tot de andere leeftijdscategorieën, verdubbelt bijna het percentage van mensen met de leeftijd van 75 en ouder.

ZorgpleinNoord heeft factsheets opgesteld over arbeidsmarkt, zorg en wjk (welzijn & maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang). De factsheets tonen op hoofdlijnen de huidige stand van zaken op de arbeidsmarkt en de verwachtingen voor de toekomst per noordelijke provincie.Wij attenderen je graag op de factsheet met informatie over provincie Groningen.

De publicatie van ZorgpleinNoord heeft belangrijke implicaties voor het werkveld van Zorg en Welzijn. Doordat het inzicht geeft in de ontwikkelingen en verwachtingen van de arbeidsmarkt kunnen we vooruit kijken en anticiperen op eventuele tekorten van professionals  in Zorg en Welzijn.

Observaties

ZorgpleinNoord observeert vooral een daling van het aantal arbeidskrachten in de jeugdzorg, kinderopvang en verpleging, verzorging en thuiszorg, maar verwacht dat deze de komende jaren wel steeds meer zal toenemen. In Groningen is verder de verwachting dat de bevolking gaat dalen. Maar, in tegenstelling tot de andere leeftijdscategorieën, verdubbelt bijna het percentage van mensen met de leeftijd van 75 en ouder. De vraag is of de stijging van het aantal vacatures in de professionele zorg het groeiende aantal zorgvragers zal kunnen blijven bedienen. De gemeenschappelijke taak is om de opgaven, zoals ZorgpleinNoord ze stelt, aan te pakken en de zorg voor de toekomst goed in te richten.

Onderwerpen in de factsheet

1. Huidige stand van zaken werkgelegenheid per branche

2. Toekomstverwachtingen sector zorg en wjk

3. Vacature-ontwikkeling ZorgpleinNoord

4. Toekomstverwachting per kwalificatie sector zorg en wjk

5. Onderwijsontwikkelingen

6. Demografische ontwikkelingen

7. Conclusies

Bekijk de factsheet Arbeidsmarkt Zorg en wjk Groningen 2017  (PDF)

Alle informatie van ZorgpleinNoord lezen? Ga dan naar de website van ZorgpleinNoord.

Meer informatie

06 528 886 96
m.bakker@sociaalplanbureaugroningen.nl

Delen via social media