Tevredenheid woonomgeving

De tevredenheid van mensen met hun woonomgeving wordt door veel verschillende factoren bepaald. In Groningen zullen de aardbevingen hierbij een rol spelen. Een manier om te meten hoe inwoners de leefbaarheid van hun woonomgeving ervaren, is door rechtstreeks te vragen naar de tevredenheid over de woonomgeving. 

In het kort

  • Acht op de tien Groningers (80,9%) zijn (zeer) tevreden met hun woonomgeving. Dit is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde (81,9%).
  • In de periode 2012-2015 is de tevredenheid vooral sterk gedaald in het aardbevingsgebied; van 85% naar 77%.

Tevredenheid woonomgeving

Inwoners van Groningen zijn over het algemeen zeer tevreden met hun woonomgeving. In 2015 gaf 80,9% van de inwoners aan (zeer) tevreden te zijn. Dit is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde (81,9%). Wel zien we tussen 2012 en 2015 in de provincie Groningen een daling in de tevredenheid met de woonomgeving, van 85,7% naar 80,9%.

Tevredenheid woonomgeving gedaald in aardbevingsgebied

Welke invloed de aardbevingen op de woonbeleving van inwoners in het bevingsgebied hebben is in de diverse onderzoeken aan bod gekomen. Het blijkt dat de tevredenheid met de woonomgeving de afgelopen jaren, zeker sinds de sterke beving in Huizinge, is afgenomen. Begin 2012 was de tevredenheid met de woonomgeving in het aardbevingsgebied (gebaseerd op 9 gemeenten) nog vergelijkbaar met de rest van Nederland en de provincie Groningen als geheel. In 2015 is de tevredenheid met de woonomgeving in de 9 risicogemeenten van het aardbevingsgebied behoorlijk gedaald (77%). Het aardbevingsgebied behoort daarmee tot de slechtst scorende gebieden van Nederland, vergelijkbaar met de grootstedelijke regio’s als Den Haag en Rijnmond waar 78% van de bewoners tevreden is (OTB/TU Delft en CMO STAMM, 2016).

gerelateerd

medewerkers