Blik op de toekomst

Maken Groningers zich zorgen over de toekomst van hun dorp of wijk? Door allerlei ontwikkelingen staat de leefbaarheid in de provincie Groningen onder druk. Welke invloed heeft dit op de toekomstperceptie van inwoners? Elke twee jaar vragen we de leden van het Groninger Panel hoe ze de toekomst van hun eigen dorp of wijk zien. De eerste uitvraag was in 2016. In mei 2018 hebben 2.225 Groningers opnieuw hun mening hierover gegeven.

In het kort

  • Vier op de tien Groningers kijkt zonnig naar de toekomst, terwijl 14% zich vooral zorgen maakt over de toekomst van de eigen woonomgeving.
  • Mensen met schade aan hun woning als gevolg van de aardbevingen maken zich vaker zorgen over de toekomst dan mensen zonder schade (zware schade: 33%, lichte schade: 17%, geen schade: 11%).
  • Ook in de krimpregio’s en het aardbevingsgebied maken mensen zich vaker zorgen over de toekomst van hun wijk of dorp dan elders in de provincie.
  • Hoger opgeleiden en jongvolwassenen van 18-34 jaar zijn wat vaker positief over de toekomst van hun eigen woonbuurt

Hoe zien Groningers de toekomst?

Door allerlei ontwikkelingen staat de leefbaarheid in de provincie Groningen onder druk. We vroegen de panelleden welke invloed dit heeft op het toekomstperspectief van inwoners? Een groot deel ziet de toekomst van zijn of haar wijk of dorp vooral zonnig tegemoet (40%). Dit is iets toegenomen ten opzichte van 2016.

Verschillen tussen gebieden en groepen

We zien een aantal significante verschillen tussen gebieden. Zo zien stedelingen (41%) de toekomst zonniger in dan plattelandsbewoners (30%). Dat geldt ook voor inwoners van niet-krimpgebieden versus krimpgebieden (resp. 37% en 26%) en voor inwoners buiten en binnen het aardbevingsgebied (resp. 36% en 28%). Ook zien we dat hoger opgeleiden (36%) en jongvolwassenen van 18-34 jaar (48%) wat vaker positief zijn over de toekomst van de eigen woonbuurt.

Er zijn echter ook mensen die zich zorgen maken. Ruim 14% van de panelleden maakt zich vooral zorgen over de toekomst van hun dorp of wijk. Ook nu zijn er weer opmerkelijke verschillen tussen de mensen met en zonder schade aan hun woning door aardbevingen. Een derde van de mensen met zware schade maakt zich zorgen over de toekomst, terwijl 17% van de mensen met lichte schade en 11% van de mensen zonder schade dit doen. Ook zijn dit naar verhouding veel inwoners van de krimpregio’s en het aardbevingsgebied: twee op de tien inwoners in de krimpregio’s en van het aardbevingsgebied maakt zich zorgen

Bijna de helft van de Groningers kijkt neutraal naar de toekomst van de eigen woonbuurt (46%).