Milieubewuste samenleving

Milieubewuste samenleving

De overgang naar duurzame energie zal de komende jaren veel van inwoners vragen. Het vergroten van de bewustwording en het stimuleren van gedragsveranderingen is noodzakelijk om deze energietransitie te doen slagen. Recent onderzoek onder het Groninger panel laat zien dat circa twee derde van alle Groningers zich ongerust maakt over het milieu en klimaatverandering. Een kwart van de Groningers maakt zich (nog) weinig ongerust. Bijna negen op de tien Groningers onderschrijft daarnaast het belang om zelf een bijdrage te leveren aan een milieubewuste samenleving.

Twee derde heeft zorgen over klimaatverandering

Net als in 2015 maakt circa twee derde van de Groningers zich ongerust over het milieu en klimaatverandering (68%). Vooral over de huidige toestand van het klimaat (extreem weer, natuurrampen, biodiversiteit, stijging zeespiegel) en hoe de wereld wordt achtergelaten voor toekomstige generaties (gezondheid en leefomgeving). Deze zorgen leiden bij een deel van de Groningers tot een gevoel ‘als we niets doen, is het straks te laat’.

Hoogopgeleide Groningers (76%) en vrouwen (74%) maken zich over het algemeen wat vaker zorgen over het milieu en klimaatveranderingen. Landelijk maakt zes op de tien Nederlanders zich zorgen over klimaatverandering (Motivaction, 2020).

Niet alle Groningers maken zich zorgen

Een kwart van de Groningers is niet ongerust over de opwarming van de aarde. Dit komt overeen met het landelijk beeld (Motivaction, 2020). Een deel van hen staat met enige scepsis tegenover het bestaan van klimaatverandering, de gevolgen hiervan en de invloed van de mens hierop. Ook argumenten als: ‘Nederland is te klein om verschil te maken’, ‘als individu kan men toch niets veranderen’ en ‘de aarde kan zich wel weer herstellen’ worden genoemd door Groningers. Een klein deel van de Groningers die zich geen zorgen maken, geeft aan er niet zo mee bezig te zijn, andere zorgen te hebben of vertrouwen te hebben in overheid en instanties die er mee bezig zijn.

Enkele reacties van panelleden:

 

Groningers willen bijdrage leveren aan milieubewuste samenleving

We hebben Groningers gevraagd hoe belangrijk zij het vinden zelf een bijdrage te leveren aan een milieubewuste samenleving. Een grote meerderheid van alle Groningers onderschrijft het belang hiervan (87%). Dit aandeel ligt onder Groningers die zich weinig tot geen zorgen maken over het klimaat wel duidelijk lager (68%). Geen zorgen om het klimaat, hoeft dus niet te betekenen dan men geen bijdrage wil leveren aan de energietransitie.

De wens om zelf bij te dragen aan een milieubewuste samenleving, lijkt tevens samen te hangen met de vraag of men financieel in staat is hierin te investeren. Zo blijkt dat Groningers die financieel minder in staat zijn mee te doen in de energietransitie, het ook minder belangrijk vinden een bijdrage te leveren aan een milieubewuste samenleving dan Groningers die financieel wel kunnen investeren in duurzame (energie)maatregelen (80% tegenover 93%).

Als we kijken hoe milieubewust Groningers zichzelf momenteel vinden, zien we dat ouderen zichzelf vaker milieubewust vinden dan jongvolwassenen. Wat Groningers concreet doen om een bijdrage te leveren aan een milieubewuste samenleving hebben we nu niet gevraagd. Die vraag leggen we later dit jaar aan het Groninger Panel voor.

Onderzoeksverantwoording

Sociaal Planbureau Groningen stelde via het Groninger Panel aan inwoners van 18 jaar en ouder enkele vragen over milieu, duurzaamheid en de energietransitie. Tussen 6 en 23 december 2019 vulden 4.049 inwoners een digitale vragenlijst in.

Medewerker

Femke de Haan

Onderzoeker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Energietransitie

Verduurzaming woning niet voor alle Groningers mogelijk

Energietransitie

Energietransitie bekeken per gemeente

Energietransitie

Twee derde Groningers maakt zich ongerust om milieu en klimaatverandering

De overgang naar duurzame energie zal de komende jaren veel van inwoners vragen. Het vergroten van de bewustwording en het stimuleren van gedragsveranderingen is noodzakelijk om deze energietransitie te doen slagen. Recent onderzoek onder het Groninger panel laat zien dat circa twee derde van alle Groningers zich ongerust maakt over het milieu en k

Energietransitie

Groningers ervaren energiekosten vaak als hoog

De energietransitie heeft ingrijpende gevolgen voor Groningse huishoudens. Met name ten aanzien van de betaalbaarheid van de energietransitie voor alle inkomensgroepen liggen er de nodige uitdagingen. Zo is te verwachten dat de duurzame renovatie voor woningeigenaren met lage inkomens moeilijker te realiseren is, aangezien het inkomen en de waarde

Energietransitie

Bewonersparticipatie in energietransitie nog beperkt

Vanuit nieuwe wet- en regelgeving (Klimaatwet, Regionale Energie Strategie, gemeentelijke Transitievisies Warmte en Omgevingswet) krijgen inwoners de komende jaren een steeds belangrijkere rol in plan- en besluitvorming van lokale groene energieprojecten en de verduurzaming en gasvrij maken van hun eigen wijken en woningen. Er zijn verschillenden v

Publicaties

Brede Welvaart

Feitenblad Het Hogeland, De stem van de inwoners, gemeenteraadsverkiezingen 2022

Energietransitie

Onderzoeksrapport Verduurzaming van de Groningse woningvoorraad

Brede Welvaart

Rapport Groningers over milieu, energie en duurzaamheid 2015