Energietransitie bekeken per gemeente

Energietransitie bekeken per gemeente

Voor het onderzoek naar energietransitie in Groningen keken we ook naar de onderlinge verschillen tussen gemeenten. In het dashboard hieronder zijn de uitkomsten van meerdere vragen of stellingen per gemeente te zien. Je kunt onder ‘Selecteer een vraag’  kiezen welke resultaten je wilt zien.

Uitkomsten per gemeente

De resultaten zijn per gemeente gewogen op leeftijd. Daarnaast zijn enkele gemeenten samengevoegd in verband met het verkrijgen van representatieve respons. Deze onderzoeksresultaten willen we de komende periode verder met de gemeenten duiden en onderzoeken.

Onderzoeksverantwoording

Sociaal Planbureau Groningen stelde via het Groninger Panel aan inwoners van 18 jaar en ouder enkele vragen over milieu, duurzaamheid en de energietransitie. Tussen 6 en 23 december 2019 vulden 4.049 inwoners een digitale vragenlijst in.

Medewerker

Ewout van Spijker

Data-analist

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Ewout van Spijker

Data-analist

  • Mail
  • LinkedIn

Hans Elshof

onderzoeker - data-analist

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Energietransitie

Energietransitie bekeken per gemeente

Energietransitie

Twee derde Groningers maakt zich ongerust om milieu en klimaatverandering

Energietransitie

Groningers ervaren energiekosten vaak als hoog

“Ook bij hogere inkomens worden de energiekosten door meer dan vier op de tien Groningers als hoog ervaren.” De energietransitie heeft ingrijpende gevolgen voor Groningse huishoudens. Met name ten aanzien van de betaalbaarheid van de energietransitie voor alle inkomensgroepen liggen er de nodige uitdagingen. Zo is te verwachten

Energietransitie

Sociaal Planbureau Groningen doet in 2020 onderzoek naar sociale aspecten energietransitie

“Deze ontwikkeling raakt alle Groningers. Het is dan ook van groot belang inzicht te hebben de houding, mening, verwachtingen en het gedrag van Groningers ten aanzien van de energietransitie.” Groningen staat, net als de rest van Nederland, aan het begin van de energietransitie. De overgang naar duurzame energie kan veel van in

Energietransitie

Bewonersparticipatie in energietransitie nog beperkt

“Deze uitkomsten geven onder andere aan dat er speciale aandacht nodig is voor inwoners die niet willen participeren; in het bijzonder onder de groep die in armoede leeft.” Vanuit nieuwe wet- en regelgeving (Klimaatwet, Regionale Energie Strategie, gemeentelijke Transitievisies Warmte en Omgevingswet) krijgen inwoners de komend

Publicaties

Energietransitie

Rapport Groningers over milieu, energie en duurzaamheid 2015