Energietransitie bekeken per gemeente

Energietransitie bekeken per gemeente

Voor het onderzoek naar energietransitie in Groningen keken we ook naar de onderlinge verschillen tussen gemeenten. In het dashboard hieronder zijn de uitkomsten van meerdere vragen of stellingen per gemeente te zien. Je kunt onder ‘Selecteer een vraag’  kiezen welke resultaten je wilt zien.

Uitkomsten per gemeente

De resultaten zijn per gemeente gewogen op leeftijd. Daarnaast zijn enkele gemeenten samengevoegd in verband met het verkrijgen van representatieve respons. Deze onderzoeksresultaten willen we de komende periode verder met de gemeenten duiden en onderzoeken.

Onderzoeksverantwoording

Sociaal Planbureau Groningen stelde via het Groninger Panel aan inwoners van 18 jaar en ouder enkele vragen over milieu, duurzaamheid en de energietransitie. Tussen 6 en 23 december 2019 vulden 4.049 inwoners een digitale vragenlijst in.

Medewerker

Heike Delfmann

onderzoeker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Heike Delfmann

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Carolien Pruim

data-analist/onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Energietransitie

Energietransitie bekeken per gemeente

Energietransitie

Twee derde Groningers maakt zich ongerust om milieu en klimaatverandering

Energietransitie

Groningers ervaren energiekosten vaak als hoog

De energietransitie heeft ingrijpende gevolgen voor Groningse huishoudens. Met name ten aanzien van de betaalbaarheid van de energietransitie voor alle inkomensgroepen liggen er de nodige uitdagingen. Zo is te verwachten dat de duurzame renovatie voor woningeigenaren met lage inkomens moeilijker te realiseren is, aangezien het inkomen en de waarde

Energietransitie

Bewonersparticipatie in energietransitie nog beperkt

Vanuit nieuwe wet- en regelgeving (Klimaatwet, Regionale Energie Strategie, gemeentelijke Transitievisies Warmte en Omgevingswet) krijgen inwoners de komende jaren een steeds belangrijkere rol in plan- en besluitvorming van lokale groene energieprojecten en de verduurzaming en gasvrij maken van hun eigen wijken en woningen. Er zijn verschillenden v

Energietransitie

Groningers zien liever zonneparken dan windmolens in woonomgeving

De energietransitie brengt zichtbare ingrepen in de fysieke leefomgeving met zich mee. Bijvoorbeeld door aanpassingen in en om de woning en door de komst van windmolens of zonneparken. Deze ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de mate waarin inwoners hun woonomgeving waarderen. Onderzoek onder het Groninger Panel laat zien dat de komst van win

Publicaties

Energietransitie

Onderzoeksrapport Verduurzaming van de Groningse woningvoorraad

Energietransitie

Rapport Groningers over milieu, energie en duurzaamheid 2015