Eerste resultaten corona panelonderzoek

Terug

Eerste resultaten corona panelonderzoek

Geschreven op 13 mei 2020

“Als we de moed hebben om tijdens de collectieve cultuurshock oude patronen los te laten en nieuwe oplossingen te introduceren, dan kan deze tijd ons veel opleveren. Je komt ánders uit een crisis dan je er in ging. Altijd.”

De leden van het Groninger panel zijn gevraagd welke impact de coronacrisis op hun leven heeft. We vroegen hen naar de effecten op diverse levensgebieden. Zowel op de kortere termijn als hun verwachting op de langere termijn. 

Een crisis is een ernstige verstoring van het normale, alledaagse functioneren van een individu of systeem. Het panelonderzoek bevestigt dat ‘corona’ inderdaad een crisis is, die grote veranderingen teweeg brengt in Groningen. En die, als de verwachting van Groningers uitkomt, nog heel lang zal doorwerken. Hoewel in onze regio naar verhouding weinig mensen zijn besmet met het coronavirus, is de impact van alle veranderingen groot.

Blijvende economische veranderingen

In de afgelopen jaren is het aantal zzp’ers flink toegenomen. Uit het panelonderzoek blijkt dat ruim 40% van alle Groningers en een even groot percentage van de Groningse zzp’ers op de langere termijn verwacht dat meer zzp'ers weer in loondienst willen. Bovendien denkt de helft van de Groningers dat veranderingen in services aan huis voor langere tijd blijvend zullen zijn. Ook in het onderwijs verwachten Groningers blijvende veranderingen. Zo denkt bijna een kwart dat de toename van onderwijs op afstand blijvend is.

Blijvende sociale veranderingen

Bijna de helft van de Groningers verwacht dat de mogelijkheden om mensen in een (woon)zorginstelling te bezoeken voorlopig nog beperkt zijn. Een derde verwacht dat dit langer aanhoudt. Bijna een derde verwacht dat de toename van (buren)hulp blijvend is. En een meerderheid (56%) denkt dat gedragsveranderingen om besmetting te voorkomen blijvend zijn.

Deze crisis biedt ook kansen

Antropoloog Jitske Kramer vergelijkt de coronacrisis met een cultuurshock: “Als we de moed hebben om tijdens de collectieve cultuurshock oude patronen los te laten en nieuwe oplossingen te introduceren, dan kan deze tijd ons veel opleveren. Je komt ánders uit een crisis dan je er in ging. Altijd.” Sociaal Planbureau Groningen geeft informatie in een periode waarin we meer dan ooit de kans hebben om dingen écht anders te organiseren. Overheden en organisaties krijgen de kans om gericht beleid te voeren om negatieve effecten tegen te gaan en positieve effecten te behouden of zelfs te versterken.

Meer inzichten

We vroegen panelleden naar de effecten op de volgende leefgebieden: werk en inkomen, onderwijs, sociale gevolgen, zorg en gezondheid, wonen en voorzieningen en naar veiligheid. Deze eerste resultaten zijn te vinden op de website van Sociaal Planbureau Groningen. De komende weken analyseren en publiceren we meer resultaten.

Is onderstaand totaalbeeld van de onderzoeksuitkomsten niet geheel zichtbaar? Bekijk deze dan hier.

Trendbureau Drenthe voerde in Drenthe een soortgelijk onderzoek uit. De uitkomsten daarvan zijn te vinden op de coronapagina's van Trendbureau Drenthe.

Laat ons weten wat jou bezig houdt

We horen graag wat jou bezig houdt in deze coronacrisis. Wil je méér weten, wees dan welkom met je vragen. Afhankelijk van de verzoeken die wij krijgen, analyseren we de komende periode meer resultaten. Zo kun je direct invloed hebben op welke vragen wij de komende periode beantwoorden.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers