Eerste nieuwsbrief Alliantie van Kracht tegen Armoede

Terug

Eerste nieuwsbrief Alliantie van Kracht tegen Armoede

Geschreven op 21 juni 2018

“Sociaal Planbureau Groningen participeert in het onderzoek dat Rijksuniversiteit Groningen doet naar de aard en omvang van armoede in de Veenkoloniën en effectieve interventies, en maakt feitenbladen over overerfbare armoede in de Veenkoloniën.”

In het Veenkoloniale gebied van Groningen en Drenthe leven ongeveer 14.000 gezinnen in armoede, vaak generatie op generatie. Ook groeien er in het gebied zo’n 7.000 kinderen op in een gezin dat langdurig arm is. De Alliantie van Kracht, een netwerk van organisaties in de sectoren zorg, welzijn en wonen, is opgezet om verbetering te brengen in de sociaaleconomische positie van huishoudens in de Veenkoloniën. Lees de eerste nieuwsbrief Alliantie van Kracht tegen Armoede.

De Alliantie vormt het draagvlak voor het onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen doet naar de aard en omvang van armoede in de Veenkoloniën en effectieve interventies. Het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe participeren in dit onderzoek en maken feitenbladen over overerfbare armoede in de Veenkoloniën. Binnenkort publiceren we deze feitenbladen op onze website.

Meer informatie

Armoede in de provincie Groningen

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers