Monitor Brede Welvaart Groningen gelanceerd

Terug

Monitor Brede Welvaart Groningen gelanceerd

Geschreven op 2 november 2021

“Sociaal Planbureau Groningen onderzoekt en monitort brede welvaart in Groningen. Vandaag presenteren we de eerste monitor brede welvaart Groningen.”

Hoe is het gesteld met de brede welvaart in de provincie Groningen? Hoe gaat het écht met Groningers? Vragen waar we bij Sociaal Planbureau Groningen antwoord op kunnen geven, door onze Monitor Brede Welvaart Groningen. Een monitor die als startpunt de Regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS gebruikt, maar wordt aangevuld met data en onderzoeken die specifiek voor Groningen gelden. Deze aanvulling zorgt ervoor dat we een realistisch beeld schetsen van de kansen en uitdagingen voor de provincie Groningen. Omdat we het Groninger Panel hebben ingezet weten we ook van Groningers zelf hoe het met hen gaat.

Ga hier direct naar de Monitor Brede Welvaart Groningen

Uniek inzicht in de regio

Sinds 2018 brengt het CBS jaarlijks een landelijke Monitor Brede Welvaart (MBW) uit. Om de brede welvaart in provincies en regio’s in kaart te brengen heeft het CBS eind 2020 de Regionale Monitor Brede Welvaart ontwikkeld. Sociaal Planbureau Groningen vertaalt, duidt en verdiept deze CBS-monitor. Hiermee geven we uniek inzicht in de regio en laten we zien hoe het écht met de Groningers gaat. Er is veel oog voor regionale en gemeentelijke verschillen binnen de provincie.

afbeelding

Figuur 1: Brede Welvaartdimensies

Monitor bevestigt regionale verschillen

De provincie Groningen doet het relatief goed op sociale aspecten van brede welvaart, maar op economische aspecten zoals werkgelegenheid, inkomen en opleidingsniveau zijn de uitkomsten lager dan landelijk. Ook zien we verschillen tussen stad en ommeland, met name op het gebied van gezondheid en sociaaleconomische problematiek. Zo zien we dat inwoners van Eemsdelta en de gemeenten in Oost-Groningen minder goed scoren op aspecten als gezondheid, veiligheid, leefbaarheid en werkgelegenheid.

Op basis van het Groninger Panel zien we dat het met de meeste Groningers goed gaat. Groningers zijn overwegend positief en geven het leven gemiddeld een 7,8. Maar we zien ook belangrijke verschillen. Zo zien we dat de gevolgen van de gaswinning in Groningen en de huidige coronapandemie grote impact hebben op de kwaliteit van leven van veel Groningers. Jongvolwassenen, mensen met lage inkomens, mensen met een slechte gezondheid en Groningers met een laag opleidingsniveau zijn daarbij extra kwetsbare groepen.

Aan de slag met brede welvaart

De principes van brede welvaart worden in steeds bredere kring omarmd als richtinggevend voor een toekomstbestendige samenleving. Maar wat betekent dat voor gemeenten, provincies, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties? Om bestuurders en beleidsmakers goed te informeren over het concept ‘brede welvaart’ en de wijze waarop je de Monitor Brede Welvaart Groningen kunt benutten, organiseren wij kennissessies over brede welvaart. De informatie uit de Monitor Brede Welvaart Groningen en de verdiepende themamonitoren bieden hiervoor houvast.

Heeft je gemeente of organisatie interesse in een kennissessie over brede welvaart? We geven tijdens de (online) bijeenkomst meer inzicht in het concept brede welvaart, de wijze waarop dit wordt gemonitord en hoe je meer zicht krijgt op de ontwikkeling van de brede welvaart in Groningen. Wij zijn voor alle Groninger gemeenten beschikbaar om ondersteuning te bieden in dit proces. Voor interesse kun je contact opnemen met een van onze collega’s.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers