De waarde van sport en bewegen in Groningen

Terug

De waarde van sport en bewegen in Groningen

Geschreven op 16 november 2022

“Over het algemeen wegen de gezondheidsrisico’s van sport en bewegen niet op tegen de gezondheidsvoordelen.”

Sport en bewegen heeft aantoonbare maatschappelijke waarde[1]. Actief bezig zijn met sport en bewegen bevordert de gezondheid, het sociale leven en persoonlijk welzijn, biedt mentale uitdaging en geeft voldoening. Sport kan verbinden en helpen sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verminderen[2]. Over het algemeen wegen de gezondheidsrisico’s van sport en bewegen niet op tegen de gezondheidsvoordelen.

Sport en bewegen kan als ‘sociale interventie’ een belangrijke bijdrage leveren op de positieve gezondheid van inwoners. Door de complexe uitdagingen in de samenleving is het belangrijk om inzichtelijk te maken wat sport en bewegen kan betekenen in het sociaal domein. Daarom heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen aan Rebel en Mulier Instituut gevraagd de Social Return On Investment (SROI) van sport en bewegen in Nederland zo goed mogelijk te berekenen. Deze SROI geeft de maatschappelijke kosten en opbrengsten weer die gerelateerd zijn aan mensen die sporten en bewegen, en weegt ze tegen elkaar af. Het blijkt dat investeren in sport en bewegen op een maatschappelijk rendement (ook wel SROI genoemd) van 2,7 wordt geschat. Deze maatschappelijke opbrengsten zijn dus 2,7 x hoger dan de kosten. Oftewel, alle investeringen samen leveren ruimschoots maatschappelijke meerwaarde op.

Maar hoe is dat op lokaal niveau? De SROI van sport en bewegen is lokaal niet overal hetzelfde. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft nu de infographic beschikbaar gesteld met daarop per gemeente het lokale SROI-cijfer en andere kengetallen rondom sport en bewegen. Door inzicht in deze data, kun je het belang van investeren in sporten en bewegen nog beter onderbouwen. En je kan het overzicht gebruiken in de gesprekken binnen de eigen gemeente of met andere sectoren.

Benieuwd naar de cijfers voor jouw gemeente?  Klik dan op de gemeente hieronder.

Let op:

Dit onderzoek was uitgevoerd voor de gemeentelijke herindeling tot de gemeente Eemsdelta.

Voor meer informatie en inspiratie luister dan naar de podcast waarin de SROI wordt uitgelegd en de wethouder Sport van Kaag en Braassem vertelt hoe hij dit inzicht gebruikt om te komen tot het optimaliseren van het gemeentelijk beleid voor sport en bewegen. Of ga naar de website van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Wij brengen deze cijfers graag onder de aandacht vanuit de Sportmonitor Groningen (in ontwikkeling). In de sportmonitor brengen wij de bestaande kennis samen over de meest actuele cijfers en ontwikkelingen over sport en bewegen. Dit doen we samen met Sociaal Planbureau Groningen, Huis voor de Sport en de provincie Groningen. Voor meer informatie over de Sportmonitor Groningen, volg het nieuws en de ontwikkelingen via de websites van Sociaal Planbureau Groningen en Huis voor de Sport.

[1] https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10409&m=1625836292&action=file.download

[2] https://www.socialevraagstukken.nl/sport-is-medicijn-voor-verkleinen-van-gezondheidsverschillen/

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers