De Toekomst van Groningen: Groningers willen provincie met aandacht voor klimaat en milieu

Terug

De Toekomst van Groningen: Groningers willen provincie met aandacht voor klimaat en milieu

Geschreven op 16 oktober 2023

“Uit eerder onderzoek weten we dat een goede woning en een prettige leefomgeving van groot belang is voor het welzijn van mensen. Dit zien we ook terugkomen in de dromen van Groningers.”

Groningers willen leven in een provincie waar aandacht is voor klimaat en milieu, er zorg is voor behoud van het unieke landschap en waar ingezet wordt op verduurzaming. Dat is één van de uitkomsten van onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen naar de idealen en dromen van Groningers voor de toekomst. Het onderzoek is gedaan onder leden van het Groninger Panel en wordt gepubliceerd in het jubileummagazine, ter ere van het 10-jarig bestaan van Sociaal Planbureau Groningen. Waarnemend directeur-bestuurder Roos Jelier en onderzoeker Femke de Haan reikten het magazine onlangs uit aan gedeputeerde Tjeerd van Dekken.

Dromen van Groningers

Leden van het Groninger Panel stuurden ruim 2.000 dromen en idealen in over de toekomst van Groningen. Ze gaan over wat Groningers nu belangrijk vinden, over wat het leven de moeite waard maakt en over wat Groningers richting de toekomst graag willen behouden of versterken. Al deze dromen hebben we onderverdeeld in drie thema’s; Groen & Duurzaam, Sterk & Stabiel en Sociaal & Zorgzaam.

 Groen en duurzaam

Veel dromen gaan over een groene, duurzame en leefbare provincie. Duidelijk is dat Groningers willen leven in een provincie waar aandacht is voor klimaat en milieu, er zorg is voor behoud van het unieke Groninger landschap en waar ingezet wordt op verduurzaming. Veel Groningers zien de provincie graag als voorloper op het gebied van groene energie. Een centrale pijler hierbij is het behoud van het Groninger karakter en de eigen identiteit.

Sterk en stabiel

Uiteraard staat in veel dromen de aardbevingsproblematiek centraal. De wens is duidelijk: een rechtvaardige compensatie voor alle schade, het volledig stoppen van de gaswinning en het waarborgen van veilige woningen voor iedereen. Ook zijn er veel dromen binnengekomen voor een veerkrachtige en welvarende provincie. Ze gaan over het stimuleren van werkgelegenheid en het bieden van goed onderwijs.

Sociaal en Zorgzaam

Ook het belang van het welzijn van inwoners staat in veel dromen centraal, waarbij de focus ligt op goede bereikbaarheid van (zorg)voorzieningen, passende woningen en een gezonde leefomgeving. Daarnaast zien we dromen die gaan over het oplossen van armoede, het tegengaan van eenzaamheid en het ondersteunen van ouderen en kwetsbare inwoners. Onderzoeker Femke de Haan: “Uit eerder onderzoek weten we dat een goede woning en een prettige leefomgeving van groot belang is voor het welzijn van mensen. Dit zien we ook terugkomen in de dromen van Groningers.” Groningers hopen dat de provincie een plek is waar iedereen zich thuis voelt en waar de inwoners trots zijn op wat de provincie te bieden heeft.

Stappen om dromen te bereiken

Het onderzoek in het jubileummagazine richt zich ook op de stappen die nodig zijn om deze dromen en idealen te bereiken. Op de vraag: ‘Hoe kunnen we de dromen en idealen van Groningers bereiken?’ gaf het Groninger Panel zeven belangrijke punten mee die aandacht behoeven:

  1. Investeer in de regio;
  2. Zet volop in op duurzame ontwikkeling;
  3. Borg een goede bereikbaarheid voor iedereen;
  4. Versterk lokale gemeenschappen;
  5. Zorg dat inwoners meer betrokken en gehoord worden;
  6. Richt je op de langere termijn;
  7. Zoek de samenwerking, zowel binnen als buiten de regio.

Jongeren voelen sterke band met provincie

Om te begrijpen hoe jongeren hun toekomst en die van de provincie zien, richt het magazine zich ook op deze doelgroep. Uit enquêtes en gesprekken blijkt dat veel Groningse jongeren een sterke band voelen met de provincie en dat bijna de helft van de jongeren verwacht over 20 jaar nog steeds in de provincie te wonen. We zien dat factoren zoals nabijheid van familie en vrienden, fysieke leefomgeving (rust en ruimte) en vertrouwdheid met de regio vaak worden genoemd als ‘blijfmotieven’. Naarmate jongeren ouder worden komt een verhuisintentie vanwege studie of baan vaker ter sprake. Onderzoeker Femke de Haan: “Om jongeren echt te behouden voor de provincie is het niet alleen belangrijk voldoende studie- en carrièremogelijkheden te bieden in de regio. Maar laat jongeren ook echt meedenken en meepraten over mogelijke woonlocaties voor jongvolwassenen en over de inrichting van de buurt. Dit vergroot de kans dat jongeren later in Groningen blijven.”

10 jaar Sociaal Planbureau Groningen

Dit jaar viert Sociaal Planbureau Groningen haar 10-jarig jubileum. In 2013 gaf de provincie Groningen het startschot, toen er behoefte was aan ‘bovenlokale monitoring van de demografische ontwikkelingen en haar gevolgen voor de Groningse samenleving’. Tegenwoordig volgt het planbureau met langjarige monitors en verdiepende onderzoeken trends en ontwikkelingen op beleidsterreinen als brede welvaart, armoede, jeugd en gezondheid.

Bekijk het volledige jubileummagazine ‘De toekomst van Groningen’

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers