Werk en inkomen

Eén op de elf Groningers is werk of opdrachten al kwijt

In april is 9% van de Groningers zijn baan of opdrachten volledig of grotendeels kwijtgeraakt vanwege de coronacrisis. Zelfstandigen zonder personeel vormen de groep waarin dit financieel het hardst aankomt. Meer dan de helft van de Groningers verwacht dat ‘corona’ nog heel lang negatief effect heeft op het gebied van werk en inkomen. Dit alles blijkt uit onderzoek onder de leden van het Groninger Panel, dat in april 2020 is uitgevoerd.

60% van de Groningers met betaald werk als belangrijkste inkomstenbron deed volgens het onderzoek in april nog vrijwel dezelfde werkzaamheden als voorheen. Er is dus een grote groep die, als het om werk en inkomen gaat, nog geen negatieve effecten van de coronacrisis ondervindt. Daar staat tegenover dat 9% van de werkende Groningse bevolking zijn werk of opdrachten in april al geheel of grotendeels is kwijtgeraakt. Bij de Groningers die geen vitaal of cruciaal beroep hebben, ligt dat percentage nog wat hoger, namelijk op 12%.

Financiële gevolgen al duidelijk merkbaar

Lang niet iedereen die zijn werk of opdrachten is kwijtgeraakt, heeft meteen financiële problemen. In april kon 2% van de Groningse bevolking de zorgkosten of de vaste lasten niet betalen, en waren de dagelijkse boodschappen voor 1% een probleem. Maar 7% moest in die maand wel flink bezuinigen. Bij de zzp’ers gold dit zelfs voor 34%. Bovendien kon 6% van hen in april de vaste lasten niet betalen. Zelfstandigen met personeel staan er gemiddeld wat beter voor: in deze categorie moest 15% flink bezuinigen en had 4% problemen met de vaste lasten. Naast de zelfstandigen springen mensen met een studentinkomen eruit als groep die het vaker moeilijk heeft. In deze categorie moest 16% flink bezuinigen, maar meldde niemand problemen met vaste lasten. Vooral zzp’ers (54%) en zelfstandigen met personeel (35%) maakten zich in april zorgen over hun financiële situatie. Bij werknemers en mensen met een uitkering lagen deze percentages op 11% en 14%.

Vooruitzichten zijn somber

Meer dan de helft van het Groninger Panel verwacht dat de economische gevolgen van de coronacrisis nog lang merkbaar zijn. Over meer dan een half jaar zullen (nog steeds) meer mensen zonder werk zitten en meer mensen een minimuminkomen hebben. Vooral onder zzp’ers (bijna 70%) en uitkeringsgerechtigden (ruim 60%) leeft deze toekomstverwachting. Mensen met een studentinkomen zijn iets positiever dan het gemiddelde panellid.

Respect voor vitale en cruciale beroepen

Mensen in vitale en cruciale beroepen lopen naar eigen zeggen vaak risico op besmetting met het coronavirus: 62% van de mensen met een cruciaal of vitaal beroep in de zorg geeft aan tijdens het werk besmettingsrisico te hebben, tegen 35% van de mensen met een cruciaal of vitaal beroep buiten de zorg. In overige beroepen ervaart 17% dit risico. Het respect voor mensen in cruciale en vitale beroepen is tijdens de coronacrisis toegenomen. 42% van de panelleden verwacht dat dit ook op langere termijn blijvend zal zijn.

Meer inzichten

Is onderstaande dashboard niet geheel zichtbaar? Bekijk deze dan hier.