Maatregelen en beleid

Het Kabinet staat aan het roer als het gaat om het nemen van besluiten die moeten bijdragen aan het bestrijden van het coronavirus. Sinds het begin van de coronacrisis zijn er verschillende pakketten met landelijke maatregelen van kracht geweest. De tevredenheid met deze maatregelen verandert over de tijd en ook de ‘gehoorzaamheid’ van de inwoners verandert over de tijd heen. Hoe goed men zich aan de maatregelen houdt, heeft invloed op de besmettingscijfers en het verloop van de crisis.

88% van de Groningers houdt zich aan de landelijke maatregelen

In november 2020 houdt het grootste deel (88%) van de Groningers zich aan de op dat moment geldende landelijke maatregelen. 28% van de Groningers neemt zelfs extra maatregelen bovenop de geldende landelijke maatregelen.

Vooral ouderen nemen extra maatregelen

Het valt op dat naarmate de leeftijd toeneemt, ook het percentage Groningers dat extra maatregelen bovenop de landelijk maatregelen treft stijgt. Over het algemeen houdt de groep 65-plussers zich ook het vaakst aan de maatregelen (96%), en geeft de jongste groep het vaakste aan zich (bewust) niet aan de maatregelen te houden (15%). Ook mensen met een slechte gezondheid geven vaker aan extra maatregelen te treffen, vergeleken met mensen met een matige of goede gezondheid. Binnen dit onderzoek zijn de mensen die aangeven een slechtere gezondheid te hebben redelijk gelijk over de verschillende leeftijdsgroepen verdeeld.

Uit onderzoek van het RIVM (januari 2021) over het gedrag en de houding van mensen rond ‘corona’ blijkt dat steeds minder mensen denken dat ze het vol kunnen houden om zich aan de maatregelen te houden zo lang als dat nodig is. Het RIVM verwacht dat het percentage van mensen dat zich aan de maatregelen houdt zal dalen als de coronacrisis nog veel langer duurt. Eind oktober gaf driekwart van de respondenten bij het RIVM aan de maatregelen redelijk of zeker vol te kunnen houden zo lang dat nodig is. Begin januari 2021 was dit nog maar 2 op de 3.

Er heerst veel angst en onrust om me heen. Of ik nu wil of niet word ik dagelijks geconfronteerd met aanpassingen in het dagelijks leven als gevolg van maatregelen of de angst van mensen in de omgeving.

Ruim 1 op de 3 is bang voor besmetting

In november 2020 gaf 37% van de Groningers aan dat zij bang zijn om besmet te raken met het coronavirus, 38% is bang om anderen te besmetten. Ouderen zijn met name bang om zelf besmet te raken, jongeren zijn daarentegen juist banger om anderen te besmetten.

Zowel de beperkende maatregelen, die erop neerkomen dat ik minder contact heb met anderen, als de vrees zelf besmet te worden, hebben behoorlijk wat negatieve invloed.Man, 66 jaar

Mensen die bang zijn om besmet te raken of anderen te besmetten houden zich over het algemeen vaker aan de landelijke maatregelen dan mensen die hier minder bang voor zijn. Dit zien we voornamelijk terug bij de oudere Groningers. Zij zijn het meest bang om besmet te raken en houden zich het meeste aan de landelijke maatregelen. Een uitzondering op de regel zijn de jongeren. Van alle leeftijdsgroepen zijn zij het bangst om anderen te besmetten, maar ze houden zich het vaakst niet aan de maatregelen.

Kwart Groningers ontevreden met landelijk beleid tegen coronavirus

Van alle Groningers geeft de helft aan tevreden te zijn met het landelijk beleid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 28% van de inwoners is ontevreden met het landelijke beleid en 20% staat neutraal tegenover het beleid om het virus niet verder te verspreiden.

Ondervind erg veel hinder, niet zozeer van het coronavirus, maar het beleid wat gevoerd wordt om het virus terug te dringen. Veel tegenstrijdigheden in het huidige beleid.Man, 32 jaar

Dit beeld is in lijn met het landelijke beeld. Resultaten van het onderzoek ‘Campagne-effectmonitor Alleen Samen’ van het RIVM (2021) laten zien dat het draagvlak voor de landelijke maatregelen al sinds de zomer stabiel is en rond de 50% ligt. Aan het begin van de coronacrisis in maart lag dit percentage nog rond de 70%.

Publicatiedatum: 8 februari 2021
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode 11-11-2020 t/m 7-12-2020.

Medewerker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Corona

Resultaten derde onderzoek impact corona op Groningers uitgebracht

Corona

Vervolgonderzoek naar gevolgen coronacrisis voor inwoners van Groningen

Corona

‘Bijna niets meer vanzelfsprekend’, coronacrisis heeft grote invloed op het leven in Groningen

De coronacrisis heeft voor veel Groningers belangrijke gevolgen. Maar niet iedereen wordt even hard geraakt. Zzp’ers, 18- tot 34-jarigen en mensen met een slechte gezondheid hebben veel vaker dan de gemiddelde Groninger zorgen en problemen door ‘corona’. Onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen laat dat duidelijk zien. Ruim 3.400 Groningers

Corona

Veel Groningers sociaal en mentaal geraakt door corona

De coronacrisis houdt het land al negen maanden in haar greep en laat voorlopig nog niet los. Ook in de provincie Groningen heeft dit grote gevolgen. Op dit moment zijn die vooral merkbaar in het sociale leven en de mentale gesteldheid van de Groningers. Daarnaast heeft één op elke acht inwoners met (gedeeltelijk) verlies van werk of inkomen te m

Corona

Vervolgonderzoek naar gevolgen coronacrisis voor inwoners van Groningen en Drenthe

Dit voorjaar deden Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor inwoners in de provincies Groningen en Drenthe. Omdat het coronavirus ook de komende periode nog een grote invloed zal hebben op het dagelijks leven, krijgt dit onderzoek een vervolg. In november 2020 wordt een tweede vragenlij

Publicaties

Corona

Rapport Herstel en perspectief – De coronacrisis door de ogen van Groningers

Corona

Bijna niets meer vanzelfsprekend; gevolgen coronacrisis voor het leven in provincie Groningen