Corona

Gevolgen coronacrisis

De coronacrisis raakt alle inwoners van de provincie Groningen. Sociaal Planbureau Groningen onderzoekt de gevolgen. Hoeveel mensen zijn hun werk kwijtgeraakt of zitten door corona in financiële problemen? Hoe zit het met de kwaliteit van het onderwijs dat nu wordt gegeven? En wat zijn de sociale gevolgen?

Lees de uitkomsten van het recent onderzoek naar de effecten van de coronacrisis op werk, inkomen, onderwijs, sociale contacten, gezondheid en (informele) zorg in Groningen in het nieuwsbericht ‘Veel Groningers sociaal en mentaal geraakt door corona’ van 16 december 2020.

Bekijk het totaalbeeld van de onderzoeksuitkomsten.

Gerelateerd nieuws

Corona

Veel Groningers sociaal en mentaal geraakt door corona

Corona

Vervolgonderzoek naar gevolgen coronacrisis voor inwoners van Groningen en Drenthe

Corona

Psychische gezondheid verslechterd door coronacrisis

Vóór de start van de coronacrisis was er al een verslechtering te zien in het psychisch welbevinden van vrijwel alle bevolkingsgroepen (met uitzondering van ouderen). Sommige groepen zijn nu nogmaals aangetast in hun psychische gezondheid door (de gevolgen van) de coronacrisis. Kwetsbare groepen die naar voren zijn gekomen uit zowel het onderzoek

Corona

Problemen met digitale communicatie vooral in leeftijdsgroep 35 tot 49 jaar

Door de coronamaatregelen zijn mensen meer aangewezen op digitale middelen. Dit brengt zowel voor- als nadelen met zich mee. Uit een uitvraag onder leden van het Groninger Panel blijkt dat de meeste mensen geen problemen hebben met het gebruik van telefoon en internet. Echter, een deel van de bevolking heeft wel problemen met het toenemende gebruik

Corona

Toekomstverwachting is langdurig meer armoede en werkloosheid

Gaan de veranderingen die tijdens de coronacrisis zijn opgetreden snel voorbij, of zijn ze blijvend? De leden van het Groninger panel zijn in april gevraagd welke impact de coronacrisis op hun leven heeft en welke veranderingen in de toekomst naar verwachting zullen blijven. Top tien veranderingen die volgens het Groninger panel nog lang zullen do

Publicaties

Aardbevingen

Rapport Voortgang en voetangels in het gaswinningsdossier

Leefbaarheid

Meer bouwen in Oost-Groningen, vooral voor eenpersoonshuishoudens // DvhN

Armoede

Webinar '50 stemmen van mensen in armoede of schulden' terugkijken

Simone Barends

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Marian Feitsma

onderzoeker-adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn