Corona

Gevolgen coronacrisis

De coronacrisis raakt alle inwoners van de provincie Groningen. Sociaal Planbureau Groningen onderzoekt de gevolgen. Hoeveel mensen zijn hun werk kwijtgeraakt of zitten door corona in financiële problemen? Hoe zit het met de kwaliteit van het onderwijs dat nu wordt gegeven? En wat zijn de sociale gevolgen?

In april 2020, november 2020 en juni 2021 zijn de leden van het Groninger panel hierover bevraagd. De uitkomsten van het onderzoek in juni 2021 staan in de publicatie Herstel en perspectief – De coronacrisis door de ogen van de Groningers. Per thema zijn de uitkomsten van beide onderzoeken (april 2020, november 2020 en juni 2021) op deze website na te lezen.

Samenvatting onderzoek 3e meting in juni 2021 - Lees verder

Hoe vergaat het de Groningers halverwege 2021 na bijna anderhalf jaar ‘corona’, nu er steeds meer mensen zijn gevaccineerd en steeds meer versoepelingen zijn aangekondigd?

Het heeft duidelijk gemaakt dat zaken die “niet kunnen” zoals de auto laten staan, niet reizen, niet vliegen, thuiswerken en dergelijke wél kunnen als de maatschappij het maar echt wil. Dit is voor de klimaatcrisis een belangrijke les.

Grootste uitdagingen

Volgens Groningers liggen de grootste uitdagingen voor beleidsmakers binnen de zorg en gezondheid en het onderwijs. Maar ook op andere terreinen is werk aan de winkel. Corona fungeert vooral als katalysator en vergrootglas van bestaande opgaven.

Gezondheid en (mantel)zorg

Iets meer dan 1 op de 5 Groningers vindt dat hun gezondheid erop achteruit is gegaan. 1 op de 20 Groningers heeft te maken met uitgestelde of niet geleverde zorg. De helft hiervan verwacht dat de uitgestelde zorg tot meer gezondheidsklachten zal leiden of spreekt nu al van een verslechterde gezondheid. De wachttijden in de (lichamelijke en geestelijke) gezondheidszorg behoeven dan ook aandacht volgens Groningers. Maar ook in de bereikbaarheid en kwaliteit van de zorg moet worden geïnvesteerd. Vanuit jongvolwassenen en mensen met een matige tot slechte gezondheid is er ook de oproep voor aandacht voor een gezonde leefstijl. Dit vraagt om een intensivering van bestaande doelgroepgerichte aanpakken die er al zijn op gebied van preventie en een gezonde leefstijl. 25% van de Groningers verleent tijdens de coronacrisis mantelzorg. Om mantelzorgers goed te ondersteunen is gericht beleid en aandacht voor de positie van mantelzorgers en voorlichting en advies aan mantelzorgers hard nodig.

Onderwijs

Met name in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs zijn de leerachterstanden volgens ouders groot. Daarnaast
zijn motivatieproblemen alleen maar toegenomen, de onderwijskwaliteit houdt volgens ouders en studenten te wensen over en er zijn te weinig sociale contacten binnen het vo, mbo en hoger onderwijs. Met name ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs oordelen veel negatiever dan ruim een half jaar geleden. Een belangrijke opdracht voor scholen, gemeenten en (hulp) organisaties ligt bij de vergrote kansenongelijkheid en de (mentale) problemen van kwetsbare jongeren.

Wat gaan we blijvend anders doen?

Wat gaan Groningers in de toekomst anders doen, welke positieve verandering willen zij behouden? Het Groninger Panel noemt vooral ervaren rust en bezinning te willen vasthouden. Door bijvoorbeeld minder sociale verplichtingen en meer thuis met het gezin door te brengen. Dat kan ook door meer thuis te gaan werken. Een grote groep wil dat blijven doen. Daarnaast zijn veranderde omgangsnormen een groep Groningers prima bevallen; meer fysieke afstand, niet altijd een handdruk of de ‘verplichte drie zoenen’. Het Panel noemt verder als groot pluspunt om te koesteren dat er meer aandacht is gekomen voor klimaat en milieu.

Kansen die de coronacrisis met zich heeft meegebracht

De eerder genoemde positieve veranderingen brengen volgens het Groninger Panel gelijk ook de grootste kansen met zich mee. Zoals de mogelijkheid om anders te denken en dingen te veranderen. Denk bijvoorbeeld aan meer waardering voor een gezonde leefstijl en (woon) klimaat, andere omgangsnormen en online vergaderen en thuiswerken. Meer aandacht voor klimaat en milieu, meer bezinning en rust en meer aandacht en waardering voor gezondheid en zorg.

Publicatiedatum: 3 december 2021
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode juni 2021 t/m juli 2021.

Gerelateerd nieuws

Corona

Resultaten derde onderzoek impact corona op Groningers uitgebracht

Corona

Vervolgonderzoek naar gevolgen coronacrisis voor inwoners van Groningen

Corona

‘Bijna niets meer vanzelfsprekend’, coronacrisis heeft grote invloed op het leven in Groningen

De coronacrisis heeft voor veel Groningers belangrijke gevolgen. Maar niet iedereen wordt even hard geraakt. Zzp’ers, 18- tot 34-jarigen en mensen met een slechte gezondheid hebben veel vaker dan de gemiddelde Groninger zorgen en problemen door ‘corona’. Onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen laat dat duidelijk zien. Ruim 3.400 Groningers

Corona

Veel Groningers sociaal en mentaal geraakt door corona

De coronacrisis houdt het land al negen maanden in haar greep en laat voorlopig nog niet los. Ook in de provincie Groningen heeft dit grote gevolgen. Op dit moment zijn die vooral merkbaar in het sociale leven en de mentale gesteldheid van de Groningers. Daarnaast heeft één op elke acht inwoners met (gedeeltelijk) verlies van werk of inkomen te m

Corona

Vervolgonderzoek naar gevolgen coronacrisis voor inwoners van Groningen en Drenthe

Dit voorjaar deden Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor inwoners in de provincies Groningen en Drenthe. Omdat het coronavirus ook de komende periode nog een grote invloed zal hebben op het dagelijks leven, krijgt dit onderzoek een vervolg. In november 2020 wordt een tweede vragenlij

Publicaties

Corona

Rapport Herstel en perspectief – De coronacrisis door de ogen van Groningers

Corona

Bijna niets meer vanzelfsprekend; gevolgen coronacrisis voor het leven in provincie Groningen