Corona

‘Corona’ in Groningen: weinig besmettingen, grote impact

De coronacrisis raakt alle inwoners van de provincie Groningen. Sociaal Planbureau Groningen onderzoekt de gevolgen. Hoeveel mensen zijn hun werk kwijtgeraakt of zitten door corona in financiële problemen? Hoe zit het met de kwaliteit van het onderwijs dat nu wordt gegeven? En wat zijn de sociale gevolgen? Deze en nog veel meer vragen zijn in april 2020 via het Groninger Panel beantwoord door bijna vierduizend Groningers. De uitkomsten laten zien dat de impact van ‘corona’ groot is en naar verwachting nog heel lang merkbaar zal zijn.

De hoofdpunten zijn te vinden in nieuwsartikel elders op deze site en bij de drie subthema’s hieronder. Meer resultaten volgen begin juni 2020.