Consultatiedag Kinderrechten in Beweging

Terug

Consultatiedag Kinderrechten in Beweging

Geschreven op 24 juni 2024

“Het is cruciaal om te kijken naar de samenhang tussen de factoren die er voor inwoners toe doen. Dit perspectief benadrukt het belang van een holistische benadering van welzijn en kinderrechten.”

Op 20 juni vond de jaarlijkse consultatiedag van het Kinderrechtencomité plaats in het Kinderrechtenhuis in Leiden. Op deze jaarlijkse bijeenkomst komen maatschappelijke organisaties, kinderrechtenorganisaties en kennisinstituten samen om de voortgang van de aanbevelingen van de Verenigde Naties op het gebied van kinderrechten te evalueren en om te inventariseren welke nieuwe data en beleidsveranderingen er zijn op diverse thema’s. Dit jaar was Sociaal Planbureau Groningen uitgenodigd om deel te nemen aan de consultatie over het thema non-discriminatie.

De uitnodiging kwam voort uit ons onderzoek naar discriminatie en pestgedrag op school. Hoewel bekend is dat veel jongeren te maken krijgen met discriminatie, beperkt onderzoek zich tot volwassenen en is er tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar ervaringen van jongeren zelf. Ook kwam het onderzoek van Trendbureau Drenthe ‘Naar een passend schooladvies’ ter sprake, waarin aandacht is voor regionale verschillen in het schooladviestraject. Vergeleken met basisschoolleerlingen in stedelijke gebieden krijgen leerlingen in plattelandsgebieden vaker een schooladvies dat lager is dan het toetsadvies. De schooladviezen van deze leerlingen in plattelandsgebieden worden vervolgens minder vaak bijgesteld.

Brede welvaart van kinderen

Dr. Edwin Horlings van het Centraal Bureau voor Statistiek opende de middag met zijn visie op kinderrechten vanuit het perspectief van brede welvaart. Deze benadering sluit naadloos aan bij de visie van Sociaal Planbureau Groningen op maatschappelijke ontwikkelingen. Brede welvaart omvat alles wat het leven ‘de moeite waard maakt’. Het is cruciaal om te kijken naar de samenhang tussen de factoren die er voor inwoners toe doen. Dit perspectief benadrukt het belang van een holistische benadering van welzijn en kinderrechten. Naast non-discriminatie werd er deze middag gesproken over: kinder- en jongerenparticipatie, geweld tegen kinderen, jeugdhulp en jeugdbescherming, mentaal welzijn, armoede onder kinderen, onderwijs, migratie, kinderhandel en seksuele uitbuiting, en jeugdstrafrecht. Allemaal thema’s die een bijdrage leveren aan de brede welvaart van het kind.

Erkenning en impact van regionale onderzoeksresultaten

Vanuit Sociaal Planbureau Groningen zijn we blij dat we een bijdrage hebben mogen leveren aan deze belangrijke dag. Het is mooi om te zien dat de resultaten uit onze onderzoeken worden meegenomen in nationale analyses en dat er op deze manier aandacht is voor de ervaringen van jongeren in onze regio.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers