Voorbereidingen cliëntervaringsonderzoek Jeugd Heerenveen in volle gang

Terug

Voorbereidingen cliëntervaringsonderzoek Jeugd Heerenveen in volle gang

Geschreven op 13 juni 2019

“Cliënten en hun ouders of verzorgers geven zelf feedback op de dienstverlening op een manier die past bij hun leefwereld”

Gemeente Heerenveen wil inzicht in hoe de cliënten en hun ouders de dienstverlening van de gemeente ervaren. Het gaat daarbij om de individuele hulp en begeleiding door de gemeentelijke medewerkers zelf en de doorverwijzing door het gemeentelijke team naar passende hulp door derden. Begin 2019 is CMO STAMM begonnen met het ontwerp van een cliëntervaringsonderzoek Jeugd voor Heerenveen. Binnenkort worden de eerste cliënten benaderd om deel te nemen aan het onderzoek.

Laagdrempelig

Het doel is om de cliënten en hun ouders of verzorgers zelf feedback te laten geven op de dienstverlening op een manier die past bij hun leefwereld. De ervaring leert echter dat vooral jongeren moeilijk bereikbaar zijn als het gaat om onderzoek. Daarom werkt CMO STAMM samen met een procesgroep, waarin de gemeente en verschillende aanbieders zitten, aan een laagdrempelige online onderzoekstool. De cliënten en hun ouders ontvangen na de intake bij gemeente Heerenveen een korte vragenlijst en bij het afronden van de zorg/begeleiding opnieuw. De aanbieders, die deelnemen aan de procesgroep, hebben besloten om met dezelfde vragenlijst te gaan werken. De vragenlijst is gemakkelijk en snel in te vullen via de telefoon of tablet. In de vragenlijst wordt zo veel mogelijk gebruikt gemaakt van emoticons en symbolen.

Verdiepend onderzoek

Naast de vragenlijst vindt verdiepend onderzoek plaats door middel van interviews met cliënten en ouders of verzorgers. De resultaten uit de vragenlijst, via de app, bieden input voor de verdiepende interviews. Zo kan het verhaal achter opvallende resultaten verder geanalyseerd worden.

Resultaat

Uiteindelijk bieden we gemeente Heerenveen en aanbieders, op basis van de onderzoeksresultaten, concrete aanbevelingen waarmee ze hun dienstverlening kunnen verbeteren en de jeugd in Heerenveen nog beter kunnen ondersteunen.

Meer informatie

Interesse in het onderzoek of vragen over de mogelijkheden als het gaat om cliëntervaringsonderzoek? Neem contact met ons op.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers