Onderzoeksverantwoording Verhuisintentie en ervaren leefbaarheid

Er is voor het onderzoek Verhuisintentie en ervaren leefbaarheid gebruik gemaakt van gegevens uit het Groninger Panel van het Sociaal Planbureau Groningen. Multinomiale regressieanalyse wordt toegepast op een dataset die bestaat uit respondenten die in 2016 en in 2018 de vragenlijst leefbaarheid hebben ingevuld. Door de longitudinale structuur van de dataset konden wij de ontwikkeling van de ervaren leefbaarheid voor elk persoon in ons panel detecteren. De steekproef bestaat uit 1236 geldige gevallen.

Afhankelijke variabele:

  • Verhuisintentie in de volgende 2 jaren (Ja/Misschien/Nee)

Onafhankelijke variabele:

  • Verschil in leefbaarheid (langdurend hoog/kortdurend hoog/kortdurend laag/langdurend laag)

Control variabelen:

  • Leeftijd (18-34/35-49/50-64/65+)
  • Werk (Ja,<30 min pendeltijd/Ja,>30 min pendeltijd/werkloos/ gepensioneerd)
  • Opleidingsniveau (Laag: Geen opleiding, basisschool, VMBO/Midden: HAVO, VWO, MBO/Hoog: HBO, Universiteit)
  • Huishouden (alleenstaand met thuiswonende kinderen, alleenstaand zonder (thuiswonende) kinderen, gehuwd of samenwonend met thuiswonende kinderen, gehuwd of samenwonend zonder (thuiswonende) kinderen, inwonend bij (groot)ouders, familie of verzorgers)
  • Geboren in Groningen (Ja, ik heb altijd in de provincie gewoond/Ja, maar ik heb ook elders in het buitenland gewoond/Nee)
  • Binnen afgelopen 5 jaren verhuisd (Ja, Nee)
  • Locatie (Groningen stad/Aardbevingsgebied/Oost-Groningen/Overig ruraal)
  • Type huis (Huur/Koop)
Figuur 1. Effecten van de ontwikkeling van de ervaren leefbaarheid en andere persoonskenmerken op de verhuiswens

Bron: Sociaal Planbureau Groningen (2016, 2018)

Delen via social media