Brede Welvaart in noordelijke provincies stabiel

Terug

Brede Welvaart in noordelijke provincies stabiel

Geschreven op 11 mei 2023

“Het verschil in leefbaarheid tussen provincies blijft klein.”

Groningers, Friezen en Drenten waarderen de leefbaarheid in hun provincie met gemiddeld bijna een 8. De leefbaarheid in de noordelijke provincies bleef hiermee de afgelopen jaren stabiel. Ook zijn er nauwelijks verschillen tussen de provincies. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen, Planbureau Fryslân en Trendbureau Drenthe onder ruim 9.000 noorderlingen.

Niet alle noorderlingen zijn even tevreden over de leefbaarheid. Zo geven jongeren een lager cijfer dan ouderen. Ook is een deel van de respondenten van mening dat de leefbaarheid het afgelopen jaar achteruit is gegaan. Een belangrijke reden hiervoor is dat inwoners ontevreden zijn over het onderhoud van de publieke ruimte. Daarnaast vinden noorderlingen dat de leefbaarheid achteruit is gegaan door meer overlast van verkeer en vanwege het sluiten van voorzieningen in de omgeving zoals winkels, openbaarvervoer, horeca en zorg.

Aanpak nodig voor toekomstige leefbaarheid

Eén op de vijf panelleden geeft aan zich zorgen te maken over de toekomst van zijn dorp of wijk. Zij maken zich zorgen over verdwijnende voorzieningen, vergrijzing en de staat van de natuur, het landschap en biodiversiteit. Het aanpakken van deze zaken wordt daarom genoemd als belangrijke voorwaarden voor leefbaarheid in de toekomst. Evenals een goede bereikbaarheid, zowel binnen de noordelijke provincies als met de rest van Nederland.

Verdiepend onderzoek

Dit zijn de eerste bevindingen van gezamenlijk, jaarlijks onderzoek door de planbureaus in Groningen en Fryslân en Trendbureau Drenthe. Het is de vierde keer dat de leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe wordt gepeild. Dit najaar publiceren we meer resultaten over onderzoek in Noord-Nederland.

Versterken van Brede Welvaart

De informatie uit deze onderzoeken vormt een belangrijke basis voor beleid. Zo worden de door de inwoners genoemde opgaven voor de toekomst bijvoorbeeld opgepakt in de Regio Deals. Op deze manier wordt de Brede Welvaart vergroot. Dit betekent dat er naast economische vooruitgang ook aandacht is voor andere zaken die het Noorden leefbaarder maken en de inwoners gelukkiger. Vragen over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers