Bijzonder Hoogleraar en Sr. Onderzoeker Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid

Terug

Bijzonder Hoogleraar en Sr. Onderzoeker Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid

Geschreven op 22 september 2022


Ben je een ambitieuze onderzoeker met passie voor het geven van inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen rondom Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid? Draag je graag bij aan het wetenschappelijke debat, en ben je tegelijkertijd ook een inspirerende sparringpartner voor bestuurders, ambtenaren en professionals in Noord-Nederland? Kan jij actuele ontwikkelingen vertalen naar innovatieve oplossingen die bijdragen aan een krachtige samenleving; een samenleving waarin iedereen meedoet? Wil je daarin echt het verschil maken? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Binnen de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen is vanwege van CMO STAMM, kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe, een bijzondere leerstoel 'Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid. Deze positie (0,2 fte) betreft een benoeming van vijf jaar (herbenoeming is mogelijk) en wordt gecombineerd met een vaste aanstelling als senior onderzoeker (0,6-0,8 fte) op het thema brede welvaart bij CMO STAMM en haar onderzoeksbureaus Sociaal Planbureau Groningen & Trendbureau Drenthe.

Leerstoelhouder Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

De leerstoelhouder Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid dient de volgende taken te vervullen:

 • het verzorgen van onderwijs en de begeleiding van studenten in de Bachelor- en/of Masteropleidingen binnen de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen op het terrein van de genoemde thema's;
 • het bijdragen aan de begeleiding van promovendi op onderzoek relevant voor de leerstoel;
 • het verrichten van en meedenken over het wetenschappelijk onderzoek;
 • het representeren van de leerstoel en het bijdragen aan kennisuitwisseling tussen universiteit, CMO STAMM en relevante maatschappelijke partijen in Noord-Nederland, in het bijzonder met beleidsmakers, in de regio, nationaal en op Europees niveau, op de genoemde thema’s;
 • het deelnemen aan publieke of mogelijk publiek-private samenwerkingsverbanden en gremia die het concept van brede welvaart omarmen en in programma’s of initiatieven tot uitvoering willen brengen, waarbij regievoering op bepaalde onderdelen opportuun en gewenst kan zijn;
 • het publiceren van wetenschappelijke artikelen.

Senior onderzoeker

CMO STAMM is hét kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe. Samen met onze partners creëren we innovatieve oplossingen die bijdragen aan een krachtige samenleving. Een samenleving waarin iedereen meedoet. Dat is wat ons drijft. We onderzoeken, initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk. Met innovatiekracht, kennis van zaken en het vermogen te verbinden. Met een scherp oog voor de mensen voor wie we het doen. Zo realiseren we oplossingen met impact. Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe zijn onderdeel van CMO STAMM.

Als senior onderzoeker bij CMO STAMM zijn je belangrijkste taken:

 • leiding geven aan (de ontwikkeling van) het programma Brede Welvaart;
 • trends en ontwikkelingen in kaart brengen, analyseren en inzichtelijk maken voor een breed publiek;
 • verdiepend onderzoek verrichten voor opdrachtgevers van CMO STAMM;
 • mede sturing geven aan de doorontwikkeling van het plan- en trendbureau.

Funtie-eisen

De gezochte kandidaat moet gepromoveerd zijn in een voor de leerstoel relevant vakgebied. De vakgebieden geografie, planologie, sociologie, demografie en economie zijn daarbij het meest voor de hand liggend.

De kandidaat:

 • heeft aantoonbare ervaring en affiniteit met wetenschappelijk onderwijs, bij voorkeur blijkend uit een afgeronde Basiskwalificatie Onderwijs of een vergelijkbare kwalificatie;
 • is in staat de belangstelling van de studenten voor de thema's te bevorderen;
 • heeft ervaring met het begeleiden van studenten;
 • publiceert regelmatig in internationale wetenschappelijke tijdschriften en/of boeken op het terrein van de leerstoel;
 • maakt deel uit van voor het vakgebied relevante netwerken;
 • heeft affiniteit met relevante disciplines;
 • heeft goede bestuurlijke en organisatorische vaardigheden, beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden, conceptueel vermogen, en is resultaatgericht;
 • heeft ervaring met en succesvol in het zelf verwerven van subsidies, fondsen en opdrachten.

Competenties:

 • visie ontwikkelen
 • sturen op resultaat
 • omgevingsgerichtheid
 • overtuigingskracht.

Sollicitatieprocedure

Sollicitaties dienen te zijn voorzien van:

 • een motivatiebrief;
 • curriculum vitae;
 • twee voor het werk van de sollicitant representatieve artikelen / hoofdstukken.

Sollicitaties dienen verstuurd te worden door gebruik te maken van het digitale sollicitatieformulier, uiterlijk vóór 15 oktober 2022.

Solliciteer nu

Sollicitatiegesprekken vinden naar verwachting plaats tussen 7 en 10 november 2022.

De RUG en CMO STAMM zijn inclusieve organisaties: veelzijdige werkgevers voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis.

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP en de ‘Code of Conduct for the recruitment of researchers’ van de Europese Commissie.

Additionele informatie

Johan Woltjer
voorzitter van de benoemingsadviescommissie RUG
j.woltjer@rug.nl

Yvonne Turenhout
directeur-bestuurder CMO STAMM
06 13 58 32 27
y.turenhout@cmostamm.nl

Heike Delfmann
senior onderzoeker CMO STAMM
06 52 88 86 94
h.delfmann@cmostamm.nl

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Heike Delfmann

onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers