Ontgroening & vergrijzing

De Groningse bevolking ontgroent en vergrijst. Dit betekent dat er een steeds lager aandeel jeugd en een steeds hoger aandeel ouderen in de provincie woont. De vergrijzing van de bevolking gaat sneller dan de ontgroening, maar vindt niet overal in de provincie in een gelijk tempo plaats. In vergelijking met Nederland is de provincie Groningen sterker ontgroend, maar volgt het wat betreft de vergrijzing de landelijke trend.

In het kort

  • De ontgroening in de provincie Groningen is sterker dan in de rest van Nederland.
  • De vergrijzing van de bevolking hield in 2017 ongeveer gelijke tred met de rest van Nederland.
  • Krimpgemeenten zijn sterker ontgroend en vergrijsd.

Aantal jongeren neemt toe in sommige krimpgemeenten

De algemene trend in de provincie Groningen is een afname van het aantal jongeren (0-19 jaar) en een gestage toename van het aantal ouderen (65+ jaar). Deze trend is al enkele jaren aan de gang en volgt het landelijke patroon. In 2017 waren er 121.353 inwoners van 0 tot en 19 jaar in de provincie, dat zijn er bijna 7 duizend minder dan in 2010. Er waren 109.583 inwoners van 65 jaar en ouder, wat een toename betekent van meer dan 19 duizend sinds 2010. Het lijkt dus een kwestie van tijd voordat er meer 65-plussers dan 0 tot en met 19-jaren in de provincie wonen.

Op gemeentelijk niveau zijn er uiteraard verschillen in het tempo van ontgroening en vergrijzing. Met name in krimpgebieden in het Noorden en Oosten van de provincie sprake van ontgroening en vergrijzing van de bevolking. In sommige gemeenten is het kantelpunt van meer ouderen dan jongeren al bereikt. Toch laten de cijfers van 2017 interessant genoeg zien dat in drie erkende krimpgemeenten (Appingedam, Delfzijl en De Marne) het aantal jongeren nagenoeg stabiel is gebleven of zelfs is gegroeid.

Ontgroening en vergrijzing niet altijd communicerende vaten

In algemene zin is in gemeenten waar sprake is van relatief lage percentages 0 tot 19-jarigen sprake van relatief hoge percentages 65-plussers. Dit komt logischerwijs doordat als er minder jongeren in een gemeente wonen het aandeel ouderen vanzelf hoger is. Dit zijn vaak krimpgemeenten omdat daar niet alleen het aantal 65-plussers toeneemt, als gevolg van vergrijzing van de babyboom-generatie, maar ook het aantal personen jonger dan 65 jaar sterker afneemt dan elders. Sterkere ontgroening en vergrijzing  regel gaan niet overal hand in hand. De stad Groningen hoort bijvoorbeeld bij de jongste gemeenten van Nederland, maar doordat het ontzettend veel inwoners tussen 18 en 30 jaar bevat is er sprake van zowel een laag percentage 0-19 jaar als een laag percentage 65-plussers. In Haren is precies het tegenovergestelde aan de hand. Deze gemeente had in 2017 het hoogste percentage 65-plussers in de provincie (26,3%), maar ook een percentage 0 tot 19-jarigen dat boven het provinciaal gemiddelde ligt.