Bevolkingsontwikkeling

Het aantal inwoners van de provincie Groningen is in 2016 opnieuw afgenomen. Het is het tweede jaar op rij dat dit gebeurt. Volgens voorlopige cijfers van het CBS daalde de bevolking met 136 inwoners in 2016, van 583.721 naar 583.585. De afname van de bevolking wordt veroorzaakt doordat er meer mensen overlijden dan dat er worden geboren. Een duidelijk gevolg van de toenemende vergrijzing in de provincie.

In het kort

  • Inwonertal provincie Groningen is afgenomen.
  • Er overlijden meer mensen dan er geboren worden. Dit negatieve natuurlijke saldo wordt steeds groter.
  • De groei van de bevolking is onevenredig verdeeld. In het Noordelijk en Oostelijk deel van de provincie (krimpregio’s) blijft de bevolking afnemen, terwijl er in andere delen van de provincie juist een toename is.

Inwonertal provincie Groningen krimpt tweede jaar op rij

De bevolkingsdaling in de provincie valt voor een belangrijk deel toe te schrijven aan gemeenten in Noord en Oost-Groningen, gebieden die al langer bekend staan als krimpgebieden en door de rijksoverheid ook als dusdanig erkend worden. In deze gemeenten is sprake van zowel een sterk sterfteoverschot (meer overledenen dan geborenen), als een vertrekoverschot (meer vertrekkers dan vestigers). In de stad Groningen en veel van de gemeenten die daar omheen liggen nam de bevolking wel toe. Daar is juist sprake van een geboorte- en een vestigingsoverschot. De groei in deze was echter niet groot genoeg om de daling in de andere gemeenten te compenseren.

In de figuur hierboven kunt u de bevolkingsontwikkelingen tussen krimpgebieden en de overige gemeenten vergelijken. Ook kunt u de ontwikkelingen in afzonderlijke gemeenten bekijken. Bij het bekijken van de gegevens op gemeenteniveau vallen enkele zaken op. Zo is Veendam de enige gemeente in de krimpgebieden waar de bevolking toch is toegenomen. In de gemeenten rond de stad valt juist te zien dat in Winsum en Ten Boer de bevolking niet is toegenomen. Verder valt op dat de bevolking van Slochteren sterk is afgenomen. Dit kan verklaard worden door de grenscorrectie die op 1 januari in Meerstad is doorgevoerd. Deze inwoners horen nu bij de gemeente Groningen.

medewerkers

Hans Elshof

Hans Elshof

onderzoeker/data-analist

06 518 561 32
h.elshof@sociaalplanbureaugroningen.nl

Marja Janssens

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

06 127 478 28
m.janssens@sociaalplanbureaugroningen.nl