Bevolking provincie Groningen groeit door vestigingsoverschot

Het aantal inwoners in de provincie Groningen is in 2019 opnieuw toegenomen. Sinds 2017 is er een bevolkingsgroei in de provincie te zien. Volgens de cijfers van het CBS telt de provincie in 2019 586.061 inwoners, dat zijn 2.071 inwoners (0,3%) meer mensen dan in 2018. De toename van de bevolking wordt veroorzaakt doordat het aantal mensen dat naar de provincie Groningen verhuist groter is dan het aantal mensen dat uit de provincie vertrekt.

In het kort:

  • Inwonertal in de provincie Groningen neemt voor het tweede jaar op rij toe
  • Toename komt vooral doordat meer mensen zich in de gemeenten vestigen dan vertrekken
  • Er zijn wel meer mensen overleden dan dat er geboren werden. Dit geldt in het bijzonder voor de regio Oost-Groningen en in de aardbevingsgebieden.

Bevolkingsafname in krimpgemeenten vlakt af

Vooral in de gemeente Groningen en het Westerkwartier is de bevolking de afgelopen 10 jaar aanzienlijk toegenomen, maar ook in Westerwolde groeide het bevolkingsaantal. Aan de andere kant zijn de aardbevingsgebieden en Oost-Groningen in de afgelopen 10 jaar gekrompen.

Delfzijl is van oudsher al de sterkst krimpende gemeente. De afgelopen 5 jaar lijkt de krimp in Delfzijl iets af te vlakken. In Loppersum kromp de bevolking in de afgelopen 5 jaren juist iets sneller dan in de periode daarvoor. Met een daling van 4,9% in de periode 2015 tot en met 2019 was het de gemeente met het grootste bevolkingsafname. Wel valt te zien dat de afname in 2019 minder sterk was dan in de jaren daarvoor. Deze trend zien we terug in meerdere krimpgemeenten.

De relatief sterke groei in het Westerkwartier en sterke krimp in Het Hogeland tussen 2018 en 2019 worden verklaard door de gemeentelijke herindeling in 2019[1]. Desalniettemin toont de trend dat, ook zonder de gevolgen van de gemeentelijke herindeling, Het Hogeland sinds 2015 ieder jaar is gekrompen en Westerkwartier ieder jaar is gegroeid.

[1] De dorpen Ezinge, Feerwerd, Garnwerd besloten om niet met hun oude gemeente De Marne op te gaan in de nieuwe gemeente Het Hogeland, maar zich aan te sluiten bij de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Bevolkingsgroei komt vooral door vestigingsoverschot, het natuurlijke saldo blijft negatief

De bevolkingsgroei bestaat uit het natuurlijke saldo (het verschil tussen geboorte en sterfte) en het migratiesaldo (het verschil tussen vestiging en vertrek, zowel met andere Nederlandse gemeenten als het buitenland). In 2019 is een overwegend positief migratiesaldo in de provincie te zien, een vestigingsoverschot. In 8 van 12 gemeenten vestigden zich meer mensen in de gemeente dan dat er vertrokken. Appingedam (-0,01%) en Pekela (-0,02%), maar in het bijzonder Loppersum (-0,77%) en Midden-Groningen (-0,05%) hebben nog een negatief migratiesaldo. Opvallend hoog is het vestigingsoverschot in Westerwolde. Dit heeft waarschijnlijk vooral te maken met het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Ook in Delfzijl is een klein vestigingsoverschot te zien. In 2018 was het de eerste keer sinds 2010 dat dit gebeurt. Het natuurlijke saldo in Delfzijl blijft negatief. De afname van de krimp in Delfzijl wordt dus veroorzaakt door het vestigingsoverschot.

Behalve in de gemeente Groningen en Westerkwartier is in de rest van de provincie een negatief natuurlijk saldo te zien. De trend is dat de negatieve saldo steeds sterker wordt. Dit komt vooral omdat er meer mensen sterven, maar ook omdat er minder kinderen worden geboren. Het natuurlijke saldo is vooral negatief in Oost-Groningen en in de aardbevingsgebieden. Deze gebieden hebben ook met bevolkingskrimp te maken. Het negatieve natuurlijke saldo speelt een steeds grotere rol in deze krimp.

medewerkers

Sophie Stroisch

Sophie Stroisch

data-analist/onderzoeker

06 460 819 99
s.stroisch@sociaalplanbureaugroningen.nl

 

Hans Elshof

Hans Elshof

onderzoeker/data-analist

06 518 561 32
h.elshof@sociaalplanbureaugroningen.nl

medewerkers

Sophie Stroisch

Sophie Stroisch

data-analist/onderzoeker

06 460 819 99
s.stroisch@sociaalplanbureaugroningen.nl

 

Hans Elshof

Hans Elshof

onderzoeker/data-analist

06 518 561 32
h.elshof@sociaalplanbureaugroningen.nl