Bevolking

De ontwikkeling van de bevolking in de provincie Groningen kenmerkt zich door grote verschillen. Er is sprake van een sterk groeiende stad met een jonge bevolking. De gemeenten om de stad liften tot op zekere hoogte mee op dit succes, maar hebben te maken met ontgroening en vergrijzing. In de gemeenten die verder van de stad liggen krimpt de bevolking en is de ontgroening en vergrijzing sterker dan elders. De demografische ontwikkelingen die gaande zijn zullen zich de komende jaren naar verwachting doorzetten en kunnen de leefbaarheid in Groningen op een aantal manieren beïnvloeden. Ze hebben een weerslag op de woningmarkt, op de economie in de regio en op het voorzieningenniveau. Het verdwijnen van voorzieningen hoeft overigens geen ernstige gevolgen te hebben voor de leefbaarheid.

Inhoudsopgave

gerelateerd