Bevindingen uit behoeftepeiling: vinden, binden, opleiden en waarderen van vrijwilligers

Terug

Bevindingen uit behoeftepeiling: vinden, binden, opleiden en waarderen van vrijwilligers

Geschreven op 23 mei 2023

“Maar liefst 51% van de verenigingen staat open voor vernieuwingen in het bestuur om het werk aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor jongeren en nieuwkomers. ”

Voor welke uitdagingen staan Groningse sport-, dorps- en culturele verenigingen en stichtingen bij het vinden, binden, opleiden en waarderen van vrijwilligers? Waarom stoppen vrijwilligers en wat houdt men tegen om vrijwilligerswerk te doen?

Zowel bij sport-, dorps- en culturele verenigingen als bij burgerinitiatieven draait een groot deel van de werkzaamheden op vrijwillige inzet van leden. Zij zorgen er mede voor dat Groningen een fijne, bruisende provincie is om te wonen. Het verenigingsleven staat wel steeds meer onder druk. Al langere tijd neemt het aantal vrijwilligers af en na de coronapandemie is dit in een stroomversnelling gekomen (CBS-onderzoek). Dit is een maatschappelijke trend die ook in andere delen van de samenleving zichtbaar is. Daarom deden wij, in samenwerking met Huis voor de Sport Groningen, Groninger Dorpen en KultuurLoket (VRIJDAG), in opdracht van de provincie Groningen, onderzoek onder 253 actieve vrijwilligersorganisaties. Het onderzoek vanuit het project Vrijwilligers Centraal richtte zich op het vinden, binden, opleiden en waarderen van vrijwilligers.

De grootste uitdagingen

De resultaten laten zien dat de grootste uitdagingen voor verenigingen in Groningen het vinden van bestuursleden (69%) en het betrekken van jongeren bij vrijwilligerswerk (68%) zijn. Maar liefst 51% van de verenigingen staat open voor vernieuwingen in het bestuur om het werk aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor jongeren en nieuwkomers.

Benieuwd naar meer bevindingen? Bekijk het feitenblad Behoeftepeiling Vrijwilligers Centraal voor een overzicht van de belangrijkste resultaten!

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers