Beschermd wonen en Opvang: met doetafels van bedenken naar doen

Terug

Beschermd wonen en Opvang: met doetafels van bedenken naar doen

Geschreven op 23 mei 2018

“We gaan nu delen hoe het wél kan. Vertel het verder, agendeer het.”

Donderdag 19 april 2018 kwamen gemeentes, zorgaanbieders, woningcorporaties en cliëntenvertegenwoordigers uit de regio Groningen bij elkaar tijdens een ‘werkplaats’ met als onderwerp oplossingen voor knelpunten rond de in- en uitstroom beschermd wonen en opvang (BW&O).

Werkplaats

Sociaal Planbureau Groningen zet werkplaatsen in om de dialoog rondom een onderwerp op gang te brengen tussen betrokken partijen. De werkplaats Beschermd wonen en Opvang is een gezamenlijk initiatief van de Groningse gemeenten en Sociaal Planbureau Groningen. In vervolg op onderzoek van KAW in samenwerking met het Sociaal Planbureau Groningen, zijn zeven ‘doe-tafels’ al sinds het najaar van 2017 aan het werk om oplossingen te bedenken. Tijdens de werkplaats op 19 april moesten die gezamenlijk verder worden gebracht.

“Wat is het belangrijkste als het gaat om een nieuwe woning?” vraagt dagvoorzitter Heleen Vrijhof (en programmamanager BW&O) aan twee ervaringsdeskundigen. Beiden antwoorden hetzelfde: “Een veilige plek.” Die veilige plek is niet altijd even makkelijk te vinden. Vooral voor mensen die uit het beschermd wonen komen is het lastig.

Lefier

“Hoewel,” relativeert Lex de Boer, directeur/bestuurder van Lefier, “zo groot is het probleem misschien niet. Van alle mensen die wij jaarlijks van onderdak voorzien, is maar een klein percentage afkomstig uit een beschermd wonen omgeving. Daarnaast hebben wij in onze reguliere woningen heel veel mensen met ingewikkeld woongedrag. Wij bekijken het alleen door de bril van de buren.” De Boer denkt dat het enorm scheelt als woningcorporaties van tevoren weten voor hoeveel mensen ze het komende jaar onderdak moeten regelen.

Agenderen

Zo leert iedereen van elkaar in deze bijeenkomsten. Over de problemen is tijdens de eerdere vier werkplaatsen gesproken. In een filmpje geeft ervaringsdeskundige Anne van de Koppel uit Arnhem weer hoe belangrijk een eigen woning is: “Ik voelde me nooit thuis en nu ben ik weer thuis. Tip voor betrokkenen: neem mensen serieus, zie degene als een persoon en overleg met elkaar. Handel niet als op zichzelf staande afdeling.”

Drie deelsessies tijdens werkplaats

Tijdens drie deelsessies presenteerden steeds twee of drie doetafels hun plannen, met als doel het delen en gezamenlijk doorontwikkelen van concrete oplossingen. De deelsessies waren:

  1. Voldoende geschikte woningen. Eén van de discussies die daar speelt gaat over dat er diverse urgente groepen zijn en dat mensen uit beschermd wonen niet méér urgent zijn dan anderen. De corporaties geven aan graag van tevoren te willen weten waar ze voor het komende jaar aan toe zijn.
  2. Belemmerende regelgeving ruimen we op. Door belemmeringen blijven mensen langer dan noodzakelijk beschermd wonen. Dat kost de gemeente ongeveer drieduizend euro per maand. Voorbeeld van zo’n hindernis is dat je in sommige gemeentes alleen een huis kan krijgen als je inkomen hebt, terwijl het andersom beter zou kunnen werken: regel eerst een huis, dan volgt het inkomen en werk vanzelf. In Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond doen ze het al zo. Regels flexibel toepassen en meedenken met de aanvrager.
  3. Vroeg erbij zijn. Dit is nodig, willen we voorkomen dat mensen (weer) instromen in BW&O. De speerpunten zijn: betere informatie voor jongeren (met inzet van een app) en het goed doen landen van mensen die uit BW&O komen in hun woonbuurt.

DOEN

Bij alle sessies komt vooral het woord “DOEN” voorbij. Hans van der Meijs roept als projectleider ‘wonen’ iedereen op om zich aan te melden voor een doetafel, als je daar nog niet in zit. In september ronden we af en bespreken we de resultaten.

De werkplaatsen BW&O worden georganiseerd door gemeente Groningen en Sociaal Planbureau Groningen.  

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers