Armoedemonitor Groningen vernieuwd

Terug

Armoedemonitor Groningen vernieuwd

Geschreven op 13 september 2023

“Het feitenblad bevat cijfers op wijkniveau over het aandeel lage inkomens in de gemeente, het aandeel inwoners dat moeite heeft om rond te komen en het aandeel inwoners met geregistreerde problematische schulden.”

De cijfers in de armoedemonitor zijn vernieuwd op basis van de meest recente cijfers van het CBS (2021). Het aandeel huishoudens met een laag inkomen is redelijk stabiel ten opzichte van eerdere jaren. Dat geldt zowel voor de provincie Groningen als voor de Groningse gemeenten. Ook het aandeel huishoudens met een langdurig laag inkomen was in 2021 relatief stabiel.

Cijfers op wijkniveau en absolute aantallen

Naar aanleiding van een ervaringsonderzoek onder een aantal beleidsmakers hebben we een aantal aanpassingen gedaan in de armoedemonitor. Zo is nu op de pagina Ontwikkelingen in (langdurig) laag inkomen het aandeel huishoudens met een laag inkomen op wijkniveau te vinden. Daarnaast zijn op de pagina Absolute aantallen voor alle cijfers in de armoedemonitor de absolute aantallen op gemeenteniveau te vinden.

Gemeentelijke feitenbladen

Voor elke gemeente is een feitenblad beschikbaar. Het feitenblad bevat cijfers op wijkniveau over het aandeel lage inkomens in de gemeente, het aandeel inwoners dat moeite heeft om rond te komen en het aandeel inwoners met geregistreerde problematische schulden.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers