Armoedecijfers in beeld per gemeente

Terug

Armoedecijfers in beeld per gemeente

Geschreven op 28 april 2020

“De gevolgen van COVID-19 en de genomen maatregelen zullen vrijwel zeker ook terug te zien zijn in de armoedecijfers.”

In Nederland moet bijna één op de tien huishoudens rondkomen van een laag inkomen. In Noord-Nederland zijn er relatief veel huishoudens met een laag inkomen. Mensen met een laag inkomen lopen een hoog risico op armoede, zeker als de situatie langere tijd voortduurt. Daarom is het belangrijk om inzicht te hebben in deze cijfers. Hoeveel procent van de huishoudens in jouw gemeente moet rondkomen van een laag inkomen? En welk type huishoudens lopen de meeste risico op armoede? Sociaal Planbureau Groningen bracht dit per gemeente in beeld!

In het kort

Over het algemeen valt op dat de daling in het aantal huishoudens met een laag inkomen, die we vanaf 2013 zagen, niet voort lijkt te zetten. In de provincie Groningen is het aandeel huishoudens met een laag inkomen tussen 2016 en 2018 lichtelijk toegenomen. Deze ontwikkeling geldt echter niet voor elke gemeente.

Daarnaast zien we dat het grootste deel van de huishoudens met een laag inkomen in de meeste gemeenten uit eenoudergezinnen bestaat. In sommige gemeenten zijn het de eenpersoonshuishoudens die het grootste deel van de huishoudens met een laag inkomen vormen. De groep die het laagste risico op armoede heeft, zijn de 65-plussers.

Op onze website zijn nog meer cijfers over armoede te vinden. Hier kun je bijvoorbeeld ook cijfers op basis van andere inkomensgrenzen dan de lage inkomensgrens vinden. Ook deze cijfers zijn op gemeentelijk niveau inzichtelijk gemaakt.

De gevolgen van COVID-19 en de genomen maatregelen zullen vrijwel zeker ook terug te zien zijn in de armoedecijfers. De eerste cijfers kunnen we naar verwachting in 2021 inzien, de daadwerkelijke impact zal pas later duidelijk worden.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers