Armoedebeleid is te weinig gericht op de thuissituatie

Terug

Armoedebeleid is te weinig gericht op de thuissituatie

Geschreven op 4 oktober 2019


Bij kinderen die leven in armoede is thuis vaker sprake van emotionele en materiële achterstand. Buitenshuis is vaker sprake van onveiligheid, uitsluiting en problemen op school.

Hans Elshof, onderzoeker van Sociaal Planbureau Groningen/CMO STAMM zette voor de Alliantie van Kracht data en onderzoeksresultaten over kinderen in armoede in onder meer de Veenkoloniën op een rij. Eén van zijn bevindingen was dat bijna de helft (47.9%) van de jonge eenoudergezinnen met minderjarige kinderen onder de lage inkomensgrens zit. Dat betekent dus simpelweg te weinig geld.

2.500 kinderen in armoede

Was er over de jaren 2014-2016 nog een daling te zien van kinderen die tenminste 1 jaar in gezinnen opgroeiden met een inkomen behorend tot de lage inkomensgrens, in 2017 nam dit aantal weer toe. Bekijk je de groep die vier jaar of langer tot de lage inkomensgrens behoort, dan blijft het aantal vrijwel stabiel. Maar we hebben het wel over zo’n 2.500 kinderen in deze regio. De meeste van hen wonen in de bovenste helft van de Veenkoloniën.

Meer informatie

06 518 561 32
h.elshof@sociaalplanbureaugroningen.nl

Delen via social media