Toekomstperspectief

Sociaal Planbureau Groningen onderzoekt wat mensen in armoede of schulden stimuleert of belemmert om hun situatie te verbeteren.

De armoedeval

Het eerste artikel in het kader van wat mensen in armoede of schulden stimuleert of belemmert om hun situatie te verbeteren, gaat over de armoedeval als mogelijke belemmering en is gebaseerd op literatuuronderzoek.

Hoofdpunten uit literatuuronderzoek ‘de armoedeval’

  • Van een armoedeval is sprake als een toename van inkomen uit betaald werk samengaat met een afname van het totale inkomen.
  • Dit kan het geval zijn bij mensen die vanuit een uitkering of ander laag inkomen (meer) gaan werken. De verklaring is dat gemeentelijke armoede- of minimaregelingen komen te vervallen als het huishoudinkomen een bepaalde grens passeert.* De armoedeval is in theorie dan ook het grootst in gemeenten die veel van dergelijke regelingen hebben.
  • Het is niet duidelijk in hoeverre de armoedeval zich werkelijk voordoet. Dit hangt af van het aantal minimahuishoudens dat meer gaat verdienen, van hoeveel ze dan gaan verdienen en van de mate waarin ze voorheen gemeentelijke regelingen benutten. Zo zullen huishoudens die niet of nauwelijks een beroep deden op armoederegelingen en huishoudens die direct een grote inkomenssprong maken, geen last hebben van de armoedeval.
  • Gemeenten kunnen (de kans op) de armoedeval verkleinen door voor verschillende armoederegelingen een andere inkomensgrens te hanteren. Ook het – op maat en tijdelijk – compenseren van huishoudens die lijden onder de armoedeval kan helpen.
  • In situaties waarin feitelijk geen sprake is van de armoedeval, kan de vrees daarvoor mensen belemmeren om (meer) te gaan werken. Ook kan het zo zijn dat het aanvaarden van (meer) werk weliswaar niet tot een lager inkomen leidt, maar ook geen financiële verbetering oplevert. In voorlichting en begeleiding bij de uitstroom van uitkering naar werk verdient dit aandacht. Denk aan: geef een reëel beeld van financiële vooruitzichten en maak andere dan financiële voordelen van werk bespreekbaar.

*Het gaat met name om onder meer kwijtschelding gemeentelijke belastingen, kindpakketten en meedoenregelingen. Waar de ‘bepaalde grens’ ligt, verschilt per gemeente; vaak bij 110% tot 120% van het sociaal minimum.

Medewerker

Erik Meij

onderzoeker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Erik Meij

onderzoeker

  • Mail

Jessy Snip

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Armoede

Kansen voor Kinderen op Sterk Netwerk Toekomst met Perspectief

Armoede

Nieuwste cijfers over armoede en problematische schulden

Armoede

Zoektocht naar Zekerheid, perspectief van Groningers met een laag of onzeker inkomen

Het gaat goed met de werkgelegenheid in Nederland. De werkloosheid is afgenomen en het aantal openstaande vacatures in Nederland is hoger dan ooit. Toch is er een groep mensen met lage inkomens waarvoor het moeilijk blijkt om de financiële situatie te verbeteren. Groningers met een laag of onzeker inkomen deelden met Sociaal Planbureau Groningen h

Armoede

Dagelijks leven van mensen in armoede onder druk door ingrepen in leefomgeving

Meer, of minder kansen in het leven hebben als je opgroeit in een specifiek gebied, dat is sociaal-ruimtelijke ongelijkheid. Het feit dat deze ongelijkheid toeneemt is een zorgwekkende trend. Oorzaken van deze toename komen vaak voort uit wereldwijde economische ontwikkelingen. Toch worden de polariserende gevolgen vooral gevoeld in steden, buurten

Armoede

Groen licht van Toukomst voor Kansen voor Kinderen Groningen

Toukomst (Nationaal programma Groningen) heeft als doel om grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën over beter wonen, leven en werken in Groningen te ondersteunen. Eén van deze ideeën is het programma Kansen voor Kinderen Groningen. Het programma is een samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties en gemeen

Publicaties

Armoede

Aanknopingspunten voor beleid en werkveld - Zoektocht naar Zekerheid

Armoede

Rapport Zoektocht naar Zekerheid

Aardbevingen

Feitenblad Het Hogeland, De stem van de inwoners, gemeenteraadsverkiezingen 2022