Armoede van generatie op generatie

De Veenkoloniën hebben van oudsher te maken met hoge aantallen huishoudens die leven in armoede. Vaak gaat het om armoedeproblematiek die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Zowel ouders als hun kinderen verkeren dan in een situatie waarin ze moeten rondkomen van een laag inkomen. 

Meer inzicht krijgen in armoede die van generatie op generatie wordt doorgegeven, is een belangrijke opgave. De Rijksuniversiteit Groningen doet daarom onderzoek naar de aard en omvang van armoede in de Veenkoloniën en effectieve interventies. Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe participeren in dit onderzoek en presenteren feiten en cijfers over meergeneratie armoede in de Veenkoloniën.

Centrale vragen zijn:

  • Welke kenmerken hebben de huishoudens in de Veenkoloniën die onder de lage-inkomensgrens leven?
  • Hoeveel jongvolwassenen in de leeftijd van 22-26 jaar leven in de Veenkoloniën in huishoudens die onder de lage-inkomensgrens?
  • Hoeveel personen / huishoudens in de ouderpopulatie leven onder de lage inkomensgrens?
  • Waar wonen de jongvolwassenen en waar hun ouders?

De gegevens zijn gebaseerd op microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het onderzoek wordt gedaan met ondersteuning van de provincies Groningen en Drenthe en is in het kader van de Alliantie van Kracht. Dit is een netwerk van organisaties in de sectoren zorg, welzijn en wonen, die verbetering wil brengen in de sociaaleconomische positie van huishoudens in de Veenkoloniën.

Onder de Veenkoloniën vallen de gemeenten: Bellingwedde, Hoogezand-Sappemeer, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde, Coevorden, Emmen, Pekela, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Oldambt, Menterwolde. Na de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2018 is Hoogezand-Sappemeer met Slochteren en Menterwolde gefuseerd tot Midden-Groningen. Vlagtwedde en Bellingwedde zijn gefuseerd tot de nieuwe gemeente Westerwolde.