Kinderen in bijstandsgezinnen

Kinderen en jongeren die opgroeien in armoede worden op alle levensgebieden belemmerd. Ze hebben of kunnen vaak dingen niet die voor anderen normaal zijn en ervaren vaker spanningen in het gezin. Opgroeien in armoede kan ten koste gaan van kansen in onderwijs en werk op latere leeftijd. Ook is armoede een risicofactor voor kindermishandeling.

In navolging van Kinderen in Tel gebruiken we het aandeel minderjarigen dat opgroeit in een gezin met een (aanvullende) bijstandsuitkering als indicator. In 2016 leefden in Nederland 230.000 kinderen en jongeren in een bijstandsgezin, dat is 7% van alle kinderen en jongeren. Ter vergelijking: in 2016 leefden 292.000 minderjarigen in een huishouden met een laag inkomen en 117.000 in een huishouden met een langdurig laag inkomen.

 

In het kort

  • Het aandeel 0- tot en met 17-jarige kinderen dat opgroeit in een bijstandsgezin ligt in de provincie Groningen al jarenlang boven het landelijk gemiddelde.
  • Vooral in de gemeente Groningen, maar ook in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Pekela groeien naar verhouding veel minderjarige kinderen op in een bijstandsgezin.
  • In 2016 ligt het percentage kinderen in bijstandsgezinnen hoger dan in 2012. Dit geldt voor alle Groningse gemeenten, met uitzondering van Stadskanaal.

Veel kinderen groeien op in een bijstandsgezin

Naar verhouding groeien in de provincie Groningen veel kinderen op in een bijstandsgezin. In heel Nederland leefde in 2016 7% van de minderjarige kinderen in een gezin met een (aanvullende) bijstandsuitkering. In de gemeente Groningen was dat percentage bijna twee keer zo groot (13,8%). Ook Delfzijl, Appingedam en Pekela  telden naar verhouding veel kinderen in bijstandsgezinnen (>11%). In Marum en in de gemeenten die direct aan de stad Groningen grenzen (m.u.v. Hoogezand-Sappemeer) groeiden juist relatief weinig kinderen op in een bijstandsgezin (<5%).

(Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde zijn sinds 01-01-2018 Midden-Groningen; Vlagtwedde en Bellingwedde zijn sinds dezelfde datum Westerwolde).

Trend 

Tussen 2012 en 2016 is in Nederland het aantal minderjarige kinderen dat in een bijstandsgezin leeft elk jaar gestegen. In veel Groningse gemeenten zijn de trendlijnen grillig, maar er is slechts één gemeente waar het aandeel kinderen in een bijstandsgezin in 2016 kleiner is dan in 2012, namelijk Stadskanaal. In vergelijking met 2012 is het het percentage kinderen in bijstandsgezinnen in 2016 het meest toegenomen in de gemeenten Appingedam en Delfzijl (met meer dan 3 procentpunten).

Risicogroepen 

Kinderen met een migratie-achtergrond uit niet-westerse landen lopen verreweg het grootste risico op opgroeien in een gezin met een (aanvullende) bijstandsuitkering. In 2016 droeg de instroom van vluchtelingen uit Syrië en Eritrea in belangrijke mate bij aan de toename van het aandeel kinderen in bijstandsgezinnen.

gerelateerd

medewerkers