Kinderen in armoede

Kinderen in armoede

Kinderen en jongeren in armoede groeien op onder moeilijke omstandigheden. Dingen die voor andere kinderen normaal zijn, hebben of kunnen zij vaak niet. Daarnaast hebben ze vaker te maken met spanningen binnen het gezin, sociale uitsluiting en vooroordelen. Opgroeien in armoede kan gevolgen hebben voor de rest van je leven. Kinderen die opgroeien in armoede krijgen minder kansen in onderwijs en werk op latere leeftijd.

In de armoedemonitor gebruiken we onder andere de lage inkomensgrens om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op het gebied van armoede in de Groningse gemeenten. In 2022 kregen veel huishoudens energietoeslag. Dit zorgde ervoor dat de inkomens van een groot aantal huishoudens met een laag inkomen net boven de lage inkomensgrens kwamen te liggen. Hierdoor lijkt er een sterke afname te zijn in het aandeel huishoudens met een laag inkomen. Als we echter naar andere inkomensgrenzen kijken, zien we deze sterke afname niet. Daarom hebben we ervoor gekozen om in de figuren ook het sociale minimum te laten zien. Het filter links bovenin de figuren geeft de optie om het sociale minimum als inkomensgrens te nemen. In de tekst beschrijven we de cijfers op basis van de lage inkomensgrens. Voor meer informatie over de verschillende inkomensgrenzen, zie de pagina inkomensgrenzen.

In Groningen groeien meer kinderen op in armoede dan gemiddeld in Nederland

Naar verhouding groeien in de provincie Groningen veel kinderen op in een huishouden met risico op armoede. In heel Nederland leefde in 2022 5,2% van de minderjarige kinderen in een gezin dat moest rondkomen van een laag inkomen; 2,2% langdurig. In de provincie Groningen was dat 5,8% van alle minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) en 2,8% langdurig. Het gaat dan in totaal om ongeveer 5.400 minderjarige kinderen in een huishouden met een laag inkomen en 2.500 kinderen in een huishouden met een langdurig laag inkomen. Het merendeel van de kinderen in armoede maakt deel uit van een bijstandsgezin.

De gemeenten Pekela (8,5%), Oldambt (7,5%) Eemsdelta (7,4%) telden in 2022 naar verhouding de meeste kinderen in een huishouden met een laag inkomen. Dit zijn ook de gemeenten waarin naar verhouding de meeste kinderen woonden in huishoudens met een langdurig laag inkomen. Westerkwartier was in 2022 de gemeente met de minste kinderen in huishoudens met een laag inkomen, namelijk 3,5% van alle minderjarige kinderen. Ook in de gemeente Het Hogeland groeiden naar verhouding minder kinderen op in een gezin met een laag inkomen (4,8%).

Trend 2011-2022

Tussen 2011 en 2022 zien we in Nederland dat het aandeel minderjarige kinderen in huishoudens met een laag inkomen stijgt tot en met 2013. Vervolgens vond er een daling plaats waarna het aandeel minderjarige kinderen in armoede weer onder het niveau van 2011 kwam. In de provincie Groningen zien we een soortgelijke trend. Tussen 2019 en 2022 is de daling zodanig sterk geweest dat het percentage huishoudens met kinderen in armoede lager is dan in 2011 (5,8% versus 8,7% in 2011). Hierdoor zijn de verschillen tussen de provincie Groningen en Nederland kleiner geworden.

 

Vergelijking inkomensgrenzen

In het balkje bovenaan de grafiek, kunnen verschillende inkomensgrenzen worden geselecteerd. Als we de trends op basis van de inkomensgrenzen tot 110% en 120% van het sociale minimum bekijken voor de provincie Groningen en Nederland, zien we dat de ontwikkeling van het aandeel kinderen in deze huishoudens stabieler is over tijd dan wanneer we kijken naar de lage inkomensgrens. De gemeenten met relatief de meeste en minste kinderen in huishoudens met een laag inkomen, zijn voor alle drie de inkomensgrenzen ongeveer dezelfde.

Risicogroepen

Kinderen in eenoudergezinnen lopen meer risico om in armoede terecht te komen dan kinderen uit een tweeoudergezin. In de provincie Groningen leeft 4,5% van de kinderen in een tweeoudergezin in een huishouden met een laag inkomen, bij de kinderen in een eenoudergezin is dit 11,6%. In Nederland zijn dit respectievelijk 4% en 11,7%. Eenoudergezinnen lopen ook meer risico om langdurig van een laag inkomen te moeten leven.

Medewerker

Jessy Snip

Onderzoeker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Jeugd, Onderwijs en Arbeidsmarkt

Groninger Jeugdpanel: armoede en jongeren

Armoede

Armoedemonitor geüpdatet

Armoede

Armoedebestrijding in Groningen: De cirkel van generatiearmoede 

Generatiearmoede is een ingewikkeld maatschappelijk probleem waarbij families van generatie op generatie minder kansen krijgen dan anderen en daardoor niet uit armoede ontsnappen. Het huidige systeem van armoedebestrijding schiet tekort om de cirkel van generatiearmoede te doorbreken, zo blijkt uit onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen. Dat mo

Armoede

Armoedemonitor Groningen vernieuwd

De cijfers in de armoedemonitor zijn vernieuwd op basis van de meest recente cijfers van het CBS (2021). Het aandeel huishoudens met een laag inkomen is redelijk stabiel ten opzichte van eerdere jaren. Dat geldt zowel voor de provincie Groningen als voor de Groningse gemeenten. Ook het aandeel huishoudens met een langdurig laag inkomen was in 2021

Armoede

Onderzoek naar overerfbare armoede afgerond: maatwerk en langetermijnplanning belangrijk

In de Drents-Groningse Veenkoloniën leven 14.000 gezinnen in armoede, vaak generatie op generatie. Onderzoekers van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen deden vijf jaar lang onderzoek naar het ontstaan en voortduren van armoede door generaties heen. Uit het onderzoek blijkt dat maatwerk en langetermijnplanning

Publicaties

Armoede

Verschillen in inkomensondersteuning tussen en binnen Groningse gemeenten

Armoede

Uitlegvideo De cirkel van generatiearmoede

Armoede

Rapport 'De cirkel van generatiearmoede'