Ervaringen inwoners

Hoe ervaren mensen het om langdurig te moeten rondkomen van een laag inkomen of met problematische schulden? Waar lopen ze tegenaan en wat doen ze om hun situatie te verbeteren? In 9 versnellingssessies* gaven in totaal 102 Groningers en 3 Drenten, die zelf met armoede of schulden te kampen hebben antwoord op deze vragen. 

In het kort

 • In ruime meerderheid vinden deze mensen dat iemand die uit de armoede wil komen zelf stappen moet zetten. Een derde vindt dat hun gemeente meer zou kunnen doen ter ondersteuning.
 • De noodzakelijke kosten voor levensonderhoud en wonen vormen het belangrijkste knelpunt voor mensen met weinig geld. Medische kosten komen op de tweede plaats.
 • Als er een groot bedrag te besteden zou zijn voor het tegengaan van armoede is ‘netto uitbetalen’ de meest gewenste bestemming, gevolgd door ‘laagdrempelige voorlichting’.

Goede vrienden belangrijker dan veel geld 

De ervaringen en opvattingen van mensen die van weinig geld moeten rondkomen lopen uiteen, blijkt uit de reacties op tien stellingen. Brede steun is er voor de stellingen dat goede vrienden belangrijker zijn dan veel geld en dat je zelf stappen moet zetten als je uit de armoede wilt komen.
Ruim de helft van de deelnemers aan de sessies voelt zich ondanks het lage inkomen of de schulden toch gelukkig. Iets meer dan een derde vindt dat hun gemeente meer zou kunnen doen om mensen met weinig geld te ondersteunen.

Vaste kosten zijn het grootste knelpunt

In alle sessies hebben de deelnemers een top 5 opgesteld in antwoord op de vraag ‘waar lopen mensen die weinig geld hebben vooral tegenaan?’. Op basis van de uitkomsten van de afzonderlijke sessies kwamen we tot onderstaande top 8 van knelpunten:

 1. Levensonderhoud en vaste lasten. (In acht sessies genoemd, vijf keer op plek één)
 2. Medische kosten. (In vier sessies genoemd, twee keer op plek één)
 3. Geen leuke dingen kunnen doen.
 4. Zorgen, schaamte of stress.
 5. Schulden en schuldeisers.
 6. Niet kunnen meedoen, isolement.
 7. Gebrek aan (goede) hulp.
 8. Geen geld voor viering van bijzondere dagen.

Hulp vragen kan helpen

In alle sessies hebben de deelnemers een top 5 opgesteld in antwoord op de vraag ‘welke oplossingen hebt u zelf gevonden om uw situatie te verbeteren?’. Op basis van de uitkomsten van de afzonderlijke sessies kwamen we tot de volgende top 9:

 1. Hulp vragen, hulpverlening inschakelen. (Genoemd in zes sessies, één keer op plek één)
 2. Werk, geld verdienen. (Genoemd in vijf sessies, twee keer op plek één, waarvan één keer samen met vrijwilligerswerk)
 3. Bezuinigen op uitgaven.
 4. Aanbiedingen benutten.
 5. Vrijwilligerswerk.
 6. Afleiding zoeken.
 7. Beroep op eigen netwerk.
 8. Gebruik maken van regelingen en voorzieningen.
 9. Eigen houding veranderen.

Besteding geld voor tegengaan armoede

‘Stel dat er een groot bedrag beschikbaar zou zijn voor het tegengaan van armoede, hoe zou u dat willen besteden?’ Deelnemers beantwoordden deze vraag door in totaal 100 punten te verdelen over verschillende posten. In de meeste sessies formuleerde de groep eerst zelf de mogelijke bestedingsposten, in één sessie werden posten uit een voorgaande sessies gebruikt.

In totaal hebben de deelnemers 10.500 punten verdeeld over verschillende bestedingsposten. In de onderstaande figuur is de verdeling van 7.795 punten weergegeven. Dit is 74% van het totaal van de verdeelde punten. De overige 26% van de punten is aan een groot aantal diverse andere zaken toebedeeld.

*Toelichting op de versnellingssessies

Deze vonden plaats in de periode 2014 t/m 2017 in de gemeenten Delfzijl, Groningen, Grootegast, Hoogeveen, Midden-Groningen, Oldambt, Stadskanaal, Winsum en Zuidhorn. De deelnemers waren bijna allemaal mensen die een uitkering ontvingen via de gemeente of gebruik maakten van de Voedselbank.

Een versnellingssessie is in de kern een digitale brainstorm, waarin elke deelnemer op basis van anonimiteit een bijdrage kan leveren aan de gedachtevorming. Deelnemers reageren via een persoonlijke laptop op vragen en stellingen die hen worden voorgelegd. Na elke vraag gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de uitkomsten.