Ervaringen inwoners

Ervaringen inwoners

Hoe ervaren mensen het om langdurig te moeten rondkomen van een laag inkomen of met problematische schulden? Waar lopen ze tegenaan en wat doen ze om hun situatie te verbeteren? In 9 sessies met een versnellingssessie gaven in totaal 102 Groningers en 3 Drenten, die zelf met armoede of schulden te kampen hebben antwoord op deze vragen.

Goede vrienden belangrijker dan veel geld

De ervaringen en opvattingen van mensen die van weinig geld moeten rondkomen lopen uiteen, blijkt uit de reacties op tien stellingen. Brede steun is er voor de stellingen dat goede vrienden belangrijker zijn dan veel geld en dat je zelf stappen moet zetten als je uit de armoede wilt komen.
Ruim de helft van de deelnemers aan de sessies voelt zich ondanks het lage inkomen of de schulden toch gelukkig. Iets meer dan een derde vindt dat hun gemeente meer zou kunnen doen om mensen met weinig geld te ondersteunen.

Vaste kosten zijn het grootste knelpunt

In alle sessies hebben de deelnemers een top 5 opgesteld in antwoord op de vraag ‘waar lopen mensen die weinig geld hebben vooral tegenaan?’. Op basis van de uitkomsten van de afzonderlijke sessies kwamen we tot onderstaande top 8 van knelpunten:

 1. Levensonderhoud en vaste lasten. (In acht sessies genoemd, vijf keer op plek één)
 2. Medische kosten. (In vier sessies genoemd, twee keer op plek één)
 3. Geen leuke dingen kunnen doen.
 4. Zorgen, schaamte of stress.
 5. Schulden en schuldeisers.
 6. Niet kunnen meedoen, isolement.
 7. Gebrek aan (goede) hulp.
 8. Geen geld voor viering van bijzondere dagen.

Hulp vragen kan helpen

In alle sessies hebben de deelnemers een top 5 opgesteld in antwoord op de vraag ‘welke oplossingen hebt u zelf gevonden om uw situatie te verbeteren?’. Op basis van de uitkomsten van de afzonderlijke sessies kwamen we tot de volgende top 9:

 1. Hulp vragen, hulpverlening inschakelen. (Genoemd in zes sessies, één keer op plek één)
 2. Werk, geld verdienen. (Genoemd in vijf sessies, twee keer op plek één, waarvan één keer samen met vrijwilligerswerk)
 3. Bezuinigen op uitgaven.
 4. Aanbiedingen benutten.
 5. Vrijwilligerswerk.
 6. Afleiding zoeken.
 7. Beroep op eigen netwerk.
 8. Gebruik maken van regelingen en voorzieningen.
 9. Eigen houding veranderen.

Besteding geld voor tegengaan armoede

‘Stel dat er een groot bedrag beschikbaar zou zijn voor het tegengaan van armoede, hoe zou u dat willen besteden?’ Deelnemers beantwoordden deze vraag door in totaal 100 punten te verdelen over verschillende posten. In de meeste sessies formuleerde de groep eerst zelf de mogelijke bestedingsposten, in één sessie werden posten uit een voorgaande sessies gebruikt.

In totaal hebben de deelnemers 10.500 punten verdeeld over verschillende bestedingsposten. In de onderstaande figuur is de verdeling van 7.795 punten weergegeven. Dit is 74% van het totaal van de verdeelde punten. De overige 26% van de punten is aan een groot aantal diverse andere zaken toebedeeld.

Toelichting op de versnellingssessie

Deze vonden plaats in de periode 2014 t/m 2017 in de gemeenten Delfzijl, Groningen, Grootegast, Hoogeveen, Midden-Groningen, Oldambt, Stadskanaal, Winsum en Zuidhorn. De deelnemers waren bijna allemaal mensen die een uitkering ontvingen via de gemeente of gebruik maakten van de Voedselbank.

Een versnellingssessie is in de kern een digitale brainstorm, waarin elke deelnemer op basis van anonimiteit een bijdrage kan leveren aan de gedachtevorming. Deelnemers reageren via een persoonlijke laptop op vragen en stellingen die hen worden voorgelegd. Na elke vraag gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de uitkomsten.

Medewerker

Erik Meij

onderzoeker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Erik Meij

onderzoeker

 • Mail

Jessy Snip

Onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Armoede

Kansen voor Kinderen op Sterk Netwerk Toekomst met Perspectief

Armoede

Nieuwste cijfers over armoede en problematische schulden

Armoede

Zoektocht naar Zekerheid, perspectief van Groningers met een laag of onzeker inkomen

Het gaat goed met de werkgelegenheid in Nederland. De werkloosheid is afgenomen en het aantal openstaande vacatures in Nederland is hoger dan ooit. Toch is er een groep mensen met lage inkomens waarvoor het moeilijk blijkt om de financiële situatie te verbeteren. Groningers met een laag of onzeker inkomen deelden met Sociaal Planbureau Groningen h

Armoede

Dagelijks leven van mensen in armoede onder druk door ingrepen in leefomgeving

Meer, of minder kansen in het leven hebben als je opgroeit in een specifiek gebied, dat is sociaal-ruimtelijke ongelijkheid. Het feit dat deze ongelijkheid toeneemt is een zorgwekkende trend. Oorzaken van deze toename komen vaak voort uit wereldwijde economische ontwikkelingen. Toch worden de polariserende gevolgen vooral gevoeld in steden, buurten

Armoede

Groen licht van Toukomst voor Kansen voor Kinderen Groningen

Toukomst (Nationaal programma Groningen) heeft als doel om grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën over beter wonen, leven en werken in Groningen te ondersteunen. Eén van deze ideeën is het programma Kansen voor Kinderen Groningen. Het programma is een samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties en gemeen

Publicaties

Armoede

Aanknopingspunten voor beleid en werkveld - Zoektocht naar Zekerheid

Armoede

Rapport Zoektocht naar Zekerheid

Aardbevingen

Feitenblad Het Hogeland, De stem van de inwoners, gemeenteraadsverkiezingen 2022