Ervaringen inwoners

Ervaringen inwoners

Hoe ervaren mensen het om langdurig te moeten rondkomen van een laag inkomen of met problematische schulden? Waar lopen ze tegenaan en wat doen ze om hun situatie te verbeteren? In 9 sessies met een versnellingssessie gaven in totaal 102 Groningers en 3 Drenten, die zelf met armoede of schulden te kampen hebben antwoord op deze vragen.

Goede vrienden belangrijker dan veel geld

De ervaringen en opvattingen van mensen die van weinig geld moeten rondkomen lopen uiteen, blijkt uit de reacties op tien stellingen. Brede steun is er voor de stellingen dat goede vrienden belangrijker zijn dan veel geld en dat je zelf stappen moet zetten als je uit de armoede wilt komen.
Ruim de helft van de deelnemers aan de sessies voelt zich ondanks het lage inkomen of de schulden toch gelukkig. Iets meer dan een derde vindt dat hun gemeente meer zou kunnen doen om mensen met weinig geld te ondersteunen.

Vaste kosten zijn het grootste knelpunt

In alle sessies hebben de deelnemers een top 5 opgesteld in antwoord op de vraag ‘waar lopen mensen die weinig geld hebben vooral tegenaan?’. Op basis van de uitkomsten van de afzonderlijke sessies kwamen we tot onderstaande top 8 van knelpunten:

 1. Levensonderhoud en vaste lasten. (In acht sessies genoemd, vijf keer op plek één)
 2. Medische kosten. (In vier sessies genoemd, twee keer op plek één)
 3. Geen leuke dingen kunnen doen.
 4. Zorgen, schaamte of stress.
 5. Schulden en schuldeisers.
 6. Niet kunnen meedoen, isolement.
 7. Gebrek aan (goede) hulp.
 8. Geen geld voor viering van bijzondere dagen.

Hulp vragen kan helpen

In alle sessies hebben de deelnemers een top 5 opgesteld in antwoord op de vraag ‘welke oplossingen hebt u zelf gevonden om uw situatie te verbeteren?’. Op basis van de uitkomsten van de afzonderlijke sessies kwamen we tot de volgende top 9:

 1. Hulp vragen, hulpverlening inschakelen. (Genoemd in zes sessies, één keer op plek één)
 2. Werk, geld verdienen. (Genoemd in vijf sessies, twee keer op plek één, waarvan één keer samen met vrijwilligerswerk)
 3. Bezuinigen op uitgaven.
 4. Aanbiedingen benutten.
 5. Vrijwilligerswerk.
 6. Afleiding zoeken.
 7. Beroep op eigen netwerk.
 8. Gebruik maken van regelingen en voorzieningen.
 9. Eigen houding veranderen.

Besteding geld voor tegengaan armoede

‘Stel dat er een groot bedrag beschikbaar zou zijn voor het tegengaan van armoede, hoe zou u dat willen besteden?’ Deelnemers beantwoordden deze vraag door in totaal 100 punten te verdelen over verschillende posten. In de meeste sessies formuleerde de groep eerst zelf de mogelijke bestedingsposten, in één sessie werden posten uit een voorgaande sessies gebruikt.

In totaal hebben de deelnemers 10.500 punten verdeeld over verschillende bestedingsposten. In de onderstaande figuur is de verdeling van 7.795 punten weergegeven. Dit is 74% van het totaal van de verdeelde punten. De overige 26% van de punten is aan een groot aantal diverse andere zaken toebedeeld.

Toelichting op de versnellingssessie

Deze vonden plaats in de periode 2014 t/m 2017 in de gemeenten Delfzijl, Groningen, Grootegast, Hoogeveen, Midden-Groningen, Oldambt, Stadskanaal, Winsum en Zuidhorn. De deelnemers waren bijna allemaal mensen die een uitkering ontvingen via de gemeente of gebruik maakten van de Voedselbank.

Een versnellingssessie is in de kern een digitale brainstorm, waarin elke deelnemer op basis van anonimiteit een bijdrage kan leveren aan de gedachtevorming. Deelnemers reageren via een persoonlijke laptop op vragen en stellingen die hen worden voorgelegd. Na elke vraag gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de uitkomsten.

Medewerker

Erik Meij

onderzoeker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Erik Meij

onderzoeker

 • Mail

Jessy Snip

Onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Armoede

Groen licht van Toukomst voor Kansen voor Kinderen Groningen

Armoede

Handreiking voor beleid en ondersteuning bij generatiearmoede in nieuw feitenblad

Armoede

Gemeenten spelen belangrijke rol bij ontstaan én oplossen van de armoedeval

De armoedeval is één van de belemmeringen voor mensen om (meer) te gaan werken. Hoe ontstaat de armoedeval en wat kunnen gemeenten doen om deze te bestrijden? En wat zijn andere belemmeringen die, naast of in combinatie met de armoedeval, meespelen om (meer) te gaan werken? Dit artikel is gebaseerd op literatuuronderzoek. Wat is de armoedeval?

Armoede

Dienstverlening voor mensen in armoede en schulden kan effectiever

Heel wat organisaties bieden dienstverlening voor mensen in armoede of schulden. Vaak helpt de dienstverlening haar cliënten vooruit, maar niet zelden brengt ze frustratie of zelfs nieuwe problemen mee. Het onderzoek '50 stemmen van mensen in armoede of schulden' liet dit begin 2020 al zien op basis van 50 interviews. Uit bijna alle reacties op he

Armoede

Armoedecijfers in beeld per gemeente

In Nederland moet bijna één op de tien huishoudens rondkomen van een laag inkomen. In Noord-Nederland zijn er relatief veel huishoudens met een laag inkomen. Mensen met een laag inkomen lopen een hoog risico op armoede, zeker als de situatie langere tijd voortduurt. Daarom is het belangrijk om inzicht te hebben in deze cijfers. Hoeveel procent va

Publicaties

Armoede

Feitenblad Diversiteit in generatiearmoede

Armoede

Webinar '50 stemmen van mensen in armoede of schulden' terugkijken

Armoede

Feitenblad Armoede: het beeld van de gemeente Het Hogeland 2020