Regionale spreiding

Regionale spreiding

Hoge armoedecijfers komen niet alleen voor in de grotere steden in Nederland, maar ook in kleinere gemeenten. Vooral in het noordoosten van het land blijk dat het geval. In het westen van het land zijn er, buiten de grote steden, relatief weinig gemeenten met een bovengemiddeld aandeel huishoudens met een laag inkomen (CBS 2018; SCP 2016). We brengen hier inzicht in de regionale spreiding van gezinnen met lage inkomens in de Veenkoloniën. Deze analyse brengt de sociaaleconomische positie van kinderen in verband met de sociaaleconomische positie van de ouders.

Regionale spreiding van arme gezinnen in de Veenkoloniën

Armoede wordt niet alleen overgedragen van ouder op kind via het inkomen en de kenmerken van het huishouden, maar houdt ook verband met opgroeien in buurten met veel armoede (Van Ham et al. 2014). Onderzoek laat zien dat opgroeien in een achtergestelde buurt een negatief effect heeft op het inkomen als volwassene later in het leven. Dit effect blijft bestaan gedurende een zeer lange periode (Hedman et al. 2013).

Aan de hand van ruimtelijke analyses brengen we in kaart waar arme gezinnen in de Veenkoloniën voornamelijk wonen. Kaart 1 laat de regionale spreiding van gezinnen met een laag-inkomen zien. Hoe donkerder de kleur in de kaart, hoe groter het aantal personen wonend in een huishouden onder de lage inkomensgrens. Dit is ten opzichte van het totale aantal personen die in de desbetreffende gemeente wonen.

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Pekela vallen op. Beide gemeenten hebben het hoogste percentage mensen met een laag inkomen (respectievelijk 8,9% en 8,5%). De gemeente Aa en Hunze heeft de minste mensen met een hoog risico op armoede, namelijk 4,2%.

In absolute aantallen wonen overigens in Emmen en Oldambt de meeste mensen met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. In Bellingwedde en Menterwolde wonen de minste mensen in armoede. De cijfers betreffen het jaar 2016.

Regionale spreiding van jongvolwassenen met lage inkomens

Er is ook ingezoomd op de jongvolwassenen in de Veenkoloniën. Kaart 2 brengt financiële armoede bij jongvolwassenen in beeld. We zien hetzelfde beeld als bij het totaal aantal personen met een laag inkomen. Er is met name in het noorden van de Veenkoloniën een concentratie van armoede onder 22-26 jarigen. In Hoogezand-Sappemeer woont ruim 13% van de 22-26 jarigen in een huishouden met een laag inkomen; in Pekela is dat 11%. In Coevorden en Borger-Odoorn zien we de minste jongvolwassenen met een hoog risico op armoede (respectievelijk 7,3% en 8,4%).

In absolute aantallen wonen de meeste jongvolwassenen met een hoog risico op armoede in de gemeenten Emmen en Oldambt. In Menterwolde en Bellingwedde wonen de minste 22-26 jarigen met een laag inkomen.

Waar wonen de ouders van de jongvolwassenen met een hoog armoederisico?

Tot slot, zijn de jongvolwassenen die leven met een laag inkomen gekoppeld aan hun ouders. Kaart 3 en 4 geven inzicht in de regionale spreiding van de vaders en moeders van de jongvolwassenen. Deze ouders hebben zelf ook een laag inkomen. Omdat van veel ouders geen gegevens beschikbaar zijn, geven deze kaarten een indicatie van de spreiding, maar niet een volledig beeld.

Net als bij de jongvolwassenen met een hoog risico op armoede, zien we dat veel van hun ouders, die ook een laag inkomen hebben, wonen in het noordelijke deel van de Veenkoloniën. Ook hier vallen Pekela en Hoogezand-Sappemeer op. We zagen al dat veel ouders van jongvolwassenen in armoede zelf ook vaak een hoog armoederisico hebben (zie de webpagina jongvolwassenen en hun ouders). Uit deze ruimtelijke analyse blijkt ook dat zowel de ‘arme’ jongvolwassenen als hun ‘arme’ ouders in het noordelijke deel van de Veenkoloniën zijn geconcentreerd.

 

Literatuur

  • Van Ham, M., Hedman, L., Manley, D., Coulter, R., & Östh, J. (2014). Intergenerational transmission of neighbourhood poverty: an analysis of neighbourhood histories of individuals. Transactions of the Institute of British Geographers, 39(3), 402-417.
  • Hedman, L., Manley, D., Van Ham, M., & Östh, J. (2013). Cumulative exposure to disadvantage and the intergenerational transmission of neighbourhood effects. Journal of Economic Geography, 15(1), 195-215.

Medewerker

Marian Feitsma

onderzoeker-adviseur

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Marian Feitsma

onderzoeker-adviseur

Jessy Snip

Onderzoeker

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Corona

Psychische gezondheid verslechterd door coronacrisis

Armoede

Zes professionals reageren op het onderzoek 50 stemmen van mensen in armoede of schulden

Aardbevingen

Versterking komt onvoldoende tegemoet aan verwachtingen bewoners met veel schade

“Al in 2016 wezen we erop dat bewoners met meervoudige schade een risicogroep zijn. Deze groep leeft al jaren in onzekerheid, en we zien dat een deel eraan onderdoor gaat. We vinden het onbegrijpelijk dat er in 2019 nog steeds geen overkoepelend beleid is voor de problemen van deze groep.” Veel bewoners van Noordoost-Groninge

Aardbevingen

Grote impact van beving Westerwijtwerd

“Bewoners vertellen ons dat telkens weer nieuw beleid ontworpen wordt. Ze hebben het gevoel dat de overheid bewust traineert, door alles steeds ingewikkelder te maken. Dat wekt veel woede op, zeker na zo’n aardbeving.” Na de aardbeving van Westerwijtwerd op 22 mei 2019 is de maat voor bewoners vol. Gevoelens van wanhoop en onzeke

Leefbaarheid

Langdurige lage ervaren leefbaarheid leidt tot grotere verhuiswens

“Hoe langer de leefbaarheid als laag ervaren wordt, hoe meer Groningers de wens zullen hebben om te vertrekken.” Het hebben van een verhuiswens en ervaren leefbaarheid hangen met elkaar samen. Hoe langer de leefbaarheid als slecht wordt ervaren, hoe groter de verhuiswens is. Gelukkig leidt een herstel van de leefbaarheid weer

Publicaties

Armoede

Webinar '50 stemmen van mensen in armoede of schulden' terugkijken

Kijk het online webinar '50 stemmen van mensen in armoede of schulden' terug. Meer informatie Marian Feitsma onderzoeker m.feitsma@trendbureaudrenthe.nl / m.feitsma@sociaalplanbureaugroningen.nl 06 526 893 57 Marcel Endendijk adviseur m.endendijk@trendbureaudrenthe.nl / m.endendijk@sociaalplanbureaugroningen.nl 06 543 238 36

Armoede

Feitenblad Armoede: het beeld van de gemeente Het Hogeland 2020

Armoede: Het beeld van de gemeente Het Hogeland Mogelijkheden en keuzes van mensen worden mede bepaald door het inkomen dat zij hebben. Mede daarom is het belangrijk zicht te hebben op armoede in je gemeente. In Nederland moet bijna één op de tien huishoudens rondkomen van een laag inkomen. In Noord-Nederland zijn er relatief veel huishoudens me

Armoede

Feitenblad Armoede: het beeld van de gemeente Loppersum 2020

Armoede: Het beeld van de gemeente Loppersum Mogelijkheden en keuzes van mensen worden mede bepaald door het inkomen dat zij hebben. Mede daarom is het belangrijk zicht te hebben op armoede in je gemeente. In Nederland moet bijna één op de tien huishoudens rondkomen van een laag inkomen. In Noord-Nederland zijn er relatief veel huishoudens met e