Het voortduren en doorbreken van intergenerationele armoede