Arbeidsmarktmonitor Groningen online

24 september 2018

Hoe staat het er voor op de noordelijke arbeidsmarkt? Hoeveel mensen hebben werk, waar werken ze en waar zijn de kansen voor werk? Het is vanaf deze week allemaal te zien op de website van Sociaal Planbureau Groningen.

In opdracht van de provincie Groningen is de arbeidsmarktmonitor Groningen ontwikkeld. De monitor bevat feiten en cijfers over de arbeidsmarkt van de provincie Groningen en Noord-Drentse gemeenten.

Aanbod van arbeid

De arbeidsmarktmonitor geeft enerzijds inzicht in de aanbodkant van de arbeidsmarkt, de mensen die al dan niet een baan hebben of die op zoek zijn naar een baan. Om hoeveel mensen gaat het en hoe zijn de ontwikkelingen? Zo zien we bijvoorbeeld dat de totale groep 15- tot 75-jarigen over 20 jaar met een tiende zal zijn afgenomen. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de omvang van de werkende beroepsbevolking. We zien ook dat de werkloosheid recentelijk daalt, maar dat deze in het noorden toch nog boven het landelijk gemiddelde blijft.

Vraag naar arbeid

Anderzijds geeft de arbeidsmarktmonitor inzicht in de ‘vraagzijde’ van de arbeidsmarkt. We hebben het hier bijvoorbeeld over de ontwikkeling van het aantal banen. De meest recente cijfers geven aan dat de werkgelegenheid in de Groninger arbeidsmarktregio met 2% gestegen is. De stijging is iets hoger dan landelijk (1,5%). We zien ook dat het grootste deel van de  werkgelegenheid in de bedrijfstak gezondheid en welzijn is (ruim 20%). Het totaal aantal vacatures in het laatste kwartaal van het afgelopen jaar is ruim 2,5 keer zoveel als vijf jaar geleden.

Instroom van onderwijs naar arbeid

De arbeidsmarktmonitor bevat ook informatie over onderwijs in relatie tot de arbeidsmarkt. In welke sector studeren bijvoorbeeld de Groninger studenten in het hoger beroepsonderwijs? We zien dat in het hbo vrijwel geen verschil zit tussen de keuze van de Groninger studenten en de rest van Nederland. Het vaakst wordt gekozen voor een studie in de economische richting. We zien ook dat er veel meer studenten een techniekstudie doen dan 5 jaar geleden. En hoe zit het met de kansen op werk na een studie in het middelbaar onderwijs? We zien dat mbo-ers met een diploma op niveau 2 in driekwart van de gevallen vrij snel na hun afstuderen een baan hebben. De mbo-ers met een diploma op niveau 3 of 4 hebben in ruim 85% van de gevallen snel een baan.

Dit is slechts een greep uit het totale aantal onderwerpen dat aan bod komt in de arbeidsmarktmonitor. Er is informatie te vinden over meer dan 20 onderwerpen die betrekking hebben op de noordelijke arbeidsmarkt. Waar mogelijk worden de gegevens voor meerdere jaren gepresenteerd en ook wordt zoveel mogelijk een vergelijking gemaakt tussen de situatie in Groningen en het landelijke beeld. In veel gevallen ook tot op het niveau van de afzonderlijke gemeenten.

>> Bekijk de arbeidsmarktmonitor Groningen