Zelfstandigen

Er zijn steeds meer mensen die (als hoofdbaan) zelfstandig werkzaam zijn. Zij verrichten voor eigen rekening en op eigen risico werkzaamheden in een eigen organisatie of bedrijf. Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp) is de laatste jaren behoorlijk toegenomen. In Nederland zijn er inmiddels ruim 1 miljoen. We kijken in dit deel naar de ontwikkeling van het aantal zelfstandigen in de periode 2011 tot en met 2016.

In het kort

  • In arbeidsmarktregio Groningen zijn in 2016 ongeveer 45.500 zelfstandigen. Hun aantal neemt jaarlijks toe.
  • In 2016 is het totale aantal zelfstandigen in arbeidsmarktregio Groningen met ruim 1% toegenomen.
  • Ongeveer driekwart van hen zijn zelfstandigen zonder personeel (zzp’er).

Jaarlijkse toename zelfstandigen

Het aantal zelfstandigen neemt al jaren toe. In 2016 was de toename landelijk ruim 2% en in de arbeidsmarktregio Groningen ruim 1%. In 2014 en 2015 was de toename nog hoger. Er zijn landelijk ruim 1 miljoen zelfstandigen. In arbeidsmarktregio Groningen zijn er in 2016 ongeveer 45.500. Zowel landelijk als in arbeidsmarktregio Groningen is ongeveer driekwart zelfstandige zonder personeel. In de visualisatie is de jaarlijkse verandering van het totaal aantal zelfstandigen te zien sinds 2011. In het tweede deel van de visualisatie is de ontwikkeling te zien van het type zelfstandigen: zelfstandigen zonder personeel, zelfstandigen met personeel en meewerkende gezinsleden. Het aantal meewerkende gezinsleden neemt jaarlijks af.