Werkgelegenheid per bedrijfstak

We kijken hier naar de werkgelegenheid in de diverse bedrijfstakken op basis van het LISA-vestigingenbestand.  De bedrijfstakken zijn ingedeeld volgens de standaard bedrijfsindeling uit 2008 (SBI 2008). In dit deel gaan we uit van 14 bedrijfstakken: Landbouw en bosbouw en visserij, Industrie, Nutsbedrijven, Bouw, Handel, Vervoer en opslag, Horeca, Informatie en communicatie, Financiële dienstverlening, Zakelijke diensten en verhuur en handel in onroerend goed, Overheid, Onderwijs, Gezondheid en welzijnszorg, Cultuur recreatie overige diensten. We zagen al dat de totale werkgelegenheid in Nederland in 2017 met 1,5% (122.280 banen) is toegenomen.  In dit deel bekijken we de naast de verdeling van de werkgelegenheid over de bedrijfstakken ook naar de banengroei per bedrijfstak.

In het kort

  • Ruim 20% (relatief de meeste) van de Groninger werkgelegenheid is in de bedrijfstak gezondheid en welzijnszorg.
  • De grootse toename (2017 ten opzichte van 2012) van aantal banen in arbeidsmarktregio Groningen is in de bedrijfstakken informatie en communicatie (+24%) en horeca (+8%).
  • Zowel landelijk als in arbeidsmarktregio Groningen is er het grootste banenverlies in de financiële bedrijfstak (landelijk afname van 7% ten opzichte van 5 jaar geleden, in arbeidsmarktregio Groningen in dezelfde periode een afname van 9%).

In arbeidsmarktregio Groningen meeste banen in de bedrijfstak gezondheid en welzijnszorg

We zien in de visualisatie dat landelijk de bedrijfstak handel in 2017 bijna 18% van de werkgelegenheid vertegenwoordigd. In regio Groningen staat de bedrijfstak gezondheid en welzijnszorg bovenaan met ruim 20%. De nummers 1 en 2 zijn bij Nederland en Groningen dus omgedraaid. In het onderste deel van de visualisatie kan voor elke bedrijfstak het verschil in werkgelegenheid in 2017 ten opzichte van 2012 worden bekeken. Zo zien we dat de handel landelijk 2% meer werkgelegenheid heeft dan 5 jaar geleden. In arbeidsmarktregio Groningen is de werkgelegenheid in de bedrijfstak handel ongeveer gelijk gebleven vergeleken met 5 jaar geleden.  Bij gezondheid en welzijnszorg zien we in regio Groningen ook geen verschil. Landelijk is hierin de werkgelegenheid met 2% afgenomen.

Landelijk zijn er in de bedrijfstakken horeca en informatie en communicatie de meeste banen bij gekomen (een toename in beide gevallen van 13%). In regio Groningen is dit weer omgedraaid: de grootste groei was in de bedrijfstak informatie en communicatie (toename van 24%), gevolgd door de bedrijfstak horeca (+8%). De grootse afname landelijk ten opzichte van 5 jaar geleden zien we in de bedrijfstakken financiële dienstverlening (-7%) bouw (-5%) en overheid (-4%). In arbeidsmarktregio Groningen zien we de grootste afname in de bedrijfstakken financiële dienstverlening (-9%), landbouw (-8%) industrie (8%) en vervoer en opslag (-6%).

Gemeenten vergeleken

In de eerste visualisatie hieronder is de verdeling van de werkgelegenheid over de bedrijfstakken te zien. De gemeenten verschillen onderling sterk. In een groot aantal gemeenten is gezondheid en welzijnszorg de grootste bedrijfstak (bijvoorbeeld Haren 34%, Tynaarlo 29%). In Marum en Pekela is dat de bedrijfstak handel (resp. 29% en 26%). Industrie staat onder andere boven aan in Midden-Groningen en Delfzijl (26% en 21%).

Ontwikkeling per bedrijfstak in de gemeenten

In de volgende visualisatie is te kiezen voor welke bedrijfstak de ontwikkeling van het aantal banen in 2017 ten opzichte van 2012 in de verschillende gemeenten te zien is. Er zijn grote verschillen tussen de gemeenten. De bouw leverde in Ten Boer een grote toename in aantal banen met 24%. Sterke afname in bouw was er vooral in Appingedam, Tynaarlo en Leek (resp. -25%, -19%, -18%).  Vervoer en opslag nam met 245% toe in Assen. Informatie en communicatie nam vooral toe in Pekela (154%) en de bedrijfstak nutsbedrijven nam toe in Aa en Hunze. Grote dalers waren vervoer en opslag in Noordenveld en financiële dienstverlening in Aa en Hunze. Aangezien het om kleinere totalen per gemeente gaat zijn de percentuele verschillen in veel gevallen groot.