Vacatures

Het aantal vacatures stijgt weer. Na het dieptepunt in 2013 is het aantal vacatures in 2017 weer ruim boven het niveau van 2011. Wanneer het aantal vacatures stijgt en het aantal werklozen daalt (zoals nu in Nederland het geval is) ontstaat er spanning op de arbeidsmarkt. Het CBS stelt dat er voor het eerst sinds 2007/2008 weer een toename van spanning op de arbeidsmarkt is. In het 4e kwartaal van 2017 waren er voor elke vacature gemiddeld 1,8 personen beschikbaar.

In het kort

  • Het aantal vacatures in 2017 is behoorlijk hoger dan eerdere jaren. Het laatste kwartaal 2017 zijn er ruim 2,5 keer zoveel vacatures als vijf jaar daarvoor.
  • In 2017 zijn er in Noord-Nederland ruim een derde meer vacatures dan in 2016. De toename is sterker dan gemiddeld in Nederland.

Het aantal vacatures is sterk gestegen in 2017

In de visualisatie is goed te zien dat er veel meer vacatures zijn in 2017 dan in de periode daarvoor. Het dieptepunt is in 2012 en 2013, in het laatste kwartaal van beide jaren waren er in de provincie Groningen 4.800 vacatures. In het laatste kwartaal van 2017 zijn dat er ruim 2,5 keer zoveel, namelijk 12.200. De visualisatie laat per gebied het aantal vacatures zien. De informatie is niet beschikbaar voor de arbeidsmarktregio Groningen. De keuze beperkt zich dus tot provinciale en landelijke gegevens.

In het onderste deel van de visualisatie is per (gekozen) bedrijfstak en gebied te zien om hoeveel vacatures het gaat. De aantallen zijn afgerond.

Totaal aantal vacatures Noord-Nederland in 2017 met ruim een derde toegenomen  vergeleken met 2016

In de visualisatie is de procentuele jaarlijkse toename in het aantal vacatures te zien. In Nederland zien we na 2013 een jaarlijkse toename van het aantal vacatures. In 2017 is de toename ten opzichte van 2016 rond de 30%. In Noord-Nederland is de toename sterker dan landelijk, namelijk rond de 36%. In het tweede deel van de visualisatie kan gekozen worden voor welke bedrijfstak en welk gebied is de jaarlijkse percentuele te zien is.