Ontwikkeling aantal vestigingen

Gegevens over vestigingen komen uit het LISA (Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen) -databestand. De LISA-gegevens zijn gebaseerd op waarnemingen van alle vestigingslocaties in Nederland waar of van waaruit gewerkt wordt. In het LISA-vestigingenregister is landelijk het totale aantal bedrijfsvestigingen gestegen van bijna 1.250.000 in 2010 naar ruim 1.550.000 (toename van bijna 25%). We zien dat de Groninger groei in dezelfde periode wat lager is dan landelijke, namelijk rond de 10% (van 52.500 naar 58.000). Bij het aantal vestigingen worden ook zelfstandigen geteld. We zien vooral een grote toename in het aantal vestigingen met één werkzame persoon.

In het kort

  • De groei van het aantal vestigingen in 2017 ten opzichte van een jaar eerder is in arbeidsmarktregio Groningen 1,9%  (landelijk 2,8%).
  • De grootste toename van het aantal vestigingen in de periode 2012-2017 is in de stad Groningen (+10,5%). De grootse afname is in Delfzijl (-6,6%).
  • Er zijn de afgelopen 5 jaar ruim 4.000 vestigingen met één werkzame persoon bij gekomen.

Groei aantal vestigingen in regio Groningen in 2017 iets hoger dan in 2016

In 2017 is het aantal vestigingen landelijk gegroeid met 2,8% ten opzichte van 2016. Deze groei is lager dan in 2016, toen was de groei 4,7% ten opzichte van het jaar ervoor. Voor arbeidsmarktregio Groningen geldt in 2017 een groei van net onder de 2% ten opzichte van een jaar eerder. Dat is meer dan de groei in 2016, toen was deze 0,7%. De regio blijft hiermee dus achter bij Nederland als geheel. Als we naar de ontwikkeling sinds 2010 kijken in de onderstaande visualisatie, dan kunnen we zien dat er nog een aantal verschillen zijn. De regio Groningen had in 2011 een veel hogere groei dan landelijk. Daarna zakte de ontwikkeling in, tot beneden het landelijke cijfer. In 2014 is er zelfs een afname van het aantal vestigingen. Daarna is weer de gestage groei zichtbaar. De groei is wel steeds enkele procentpunten lager dan landelijk. In onderstaande visualisatie is te kiezen van welke gemeente binnen de Groninger arbeidsmarktregio de ontwikkeling te zien is.

Gemeenten vergeleken

In de onderstaande kaart is te zien wat het percentuele verschil in aantal vestigingen in 2017 ten opzichte van 2012 is voor alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Groningen. De grootste toename is er in de stad Groningen (+10,5%), Haren (+7,4%) en Marum (+5,4%). Afnames van het aantal vestigingen komen ook voor, namelijk in 11 van de 26 afgebeelde gemeenten. De sterkste afnames zijn in Loppersum (-6,6%), Delfzijl (-6,1%), Appingedam (-4,2%) en Pekela (-4,2%).

In de visualisatie is te zien dat er in de arbeidsmarktregio Groningen per 1.000 inwoners van 15 tot 75 jaar bijna 102 vestigingen zijn. Landelijk is dat bijna 120. Er kan in de visualisatie gekozen worden voor de gemeente waarvan het aantal vestigingen te zien is ten opzichte van het aantal inwoners van 15 tot 75 jaar.

Het grootste aantal vestigingen heeft 1 werkzame persoon. We zien hier ook de grootse absolute toename ten opzichte van 5 jaar geleden, bijna 13%, een toename van ruim 4.000 vestigingen. Het aantal vestigingen in de klasse van 20 tot 1.000 werkzame personen is afgenomen. In de tweede tabel is het mogelijk de gemeente te kiezen waarvan het aantal vestigingen per grootteklasse te zien is in 2012 en 2017.