Ontwikkeling aantal banen

De werkgelegenheid in Nederland is in 2017 met 1,5% toegenomen in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat hierbij om een toename van 122.280 banen. In de jaren 2012 – 2014 zagen we jaarlijks een kleine afname van het aantal banen. In de arbeidsmarktregio Groningen is het aantal banen in 2017 ruim 7.400 hoger dan in 2016, een toename van ruim 2% en daarmee hoger dan landelijk (LISA, 2017).

In het kort

  • In de arbeidsmarktregio Groningen is de werkgelegenheid in 2017 ten opzichte van 2016 met ruim 2% toegenomen.
  • Er zijn grote verschillen tussen gemeenten in werkgelegenheidsontwikkeling, Marum (+5,1%), Grootegast (+4,4%) en Winsum (+4,4%) laten de grootste stijging zien, in Pekela zien we de grootste daling (-2,2%).

Aantal banen neemt weer toe

In 2016 was er in de arbeidsmarktregio Groningen nog sprake van een kleine afname van het aantal banen vergeleken met het jaar ervoor. In 2017 is het aantal banen echter met 2,2% toegenomen. Dit is meer dan de landelijke toename van 1,5%. Het gaat hierbij om een toename van ruim 7.400 banen. De jaarlijkse lichte daling van werkgelegenheid die te zien was vanaf 2012 lijkt hiermee vooralsnog gekeerd. In de onderstaande figuur is de jaarlijkse ontwikkeling van het aantal banen weergegeven vanaf 2008 voor de arbeidsmarktregio Groningen en Nederland. In de figuur daaronder is de ontwikkeling te zien voor een zelf gekozen gemeente.

Gemeenten vergeleken

Er zijn grote verschillen tussen de gemeenten wanneer we de ontwikkeling van het aantal banen in 2017 ten opzichte van 2016 bekijken. In de onderstaande kaart is dit te zien. De grootste toename in werkgelegenheid zien we in Grootegast, Winsum en Marum. In een aantal gemeenten nam de werkgelegenheid af (Eemsmond, Loppersum, Delfzijl, Westerwolde, Midden-Groningen en Pekela). In Pekela was de afname het grootst namelijk 2,2%.