Werkgelegenheid en bedrijven

Dit deel gaat over de vraagzijde van de arbeidsmarkt. We presenteren cijfers over de ontwikkeling van het aantal banen en bedrijven. We kijken in welke sectoren of bedrijfstakken mensen werkzaam zijn. Het is van belang voor het bepalen van kansen op de arbeidsmarkt om te weten waar de vraag naar arbeid is. We zien dit bijvoorbeeld aan het aantal vacatures. De recente economische voorspoed leidt tot meer vacatures. Maar hoe sluiten vraag en aanbod op elkaar aan? Zijn er voldoende mensen om het toenemende aantal vacatures te vervullen? We laten ook cijfers zien over het aantal zelfstandigen en we kijken hoeveel uren er eigenlijk gewerkt wordt. En hoe ver moeten mensen eigenlijk reizen elke dag om bij hun werk te komen?