Voortijdig schoolverlaters

Jongeren zonder startkwalificatie hebben het vaak moeilijker op de arbeidsmarkt. Wanneer een jongere tussen de 12 tot 23 jaar het onderwijs verlaat zonder deze startkwalificatie (een diploma op minimaal havo of mbo-niveau 2), wordt hij/zij gezien als een voortijdig schoolverlater (vsv-er).  Het door het kabinet gestelde doel voor schooljaar 2017-2018 is een maximum van 22.500 vsv-ers. In  schooljaar 2016-2017 zijn er in Nederland 23.755 voortijdig schoolverlaters (een lichte toename ten opzichte van het jaar ervoor van 3%).

In het kort

  • Het percentage voortijdig schoolverlaters in de arbeidsmarktregio Groningen is iets lager dan landelijk (resp. 1,7% en 1,8%).
  • Het Groningse percentage vsv-ers is in 2016-2017 hoger dan vorig jaar.
  • Relatief de meeste voortijdig schoolverlaters wonen in Pekela en de stad Groningen. De minste in Aa en Hunze.

Minder voortijdig schoolverlaters in arbeidsmarktregio Groningen dan landelijk

Er zijn in de arbeidsmarktregio Groningen in 2016-2017 relatief iets minder (1,7%) voortijdig schoolverlaters dan landelijk (1,8%). Het Groningse percentage is hiermee weer een fractie hoger dan de vorige twee schooljaren (1,4% in 2014-15 en 1,6% in 2015-16). In de arbeidsmarktregio Groningen zijn vier samenwerkingsverbanden die zich bezig houden met het voorkomen van voortijdig schoolverlaten; de zogenaamde regionale meld- en coördinatiepunten (RMC’s): Centraal en Westelijk Groningen, Noord-Groningen en Eemsmond, Oost-Groningen en voor de Drentse gemeenten Noord- en Midden-Drenthe.

Voortijdig schoolverlaters per woongemeente

In de visualisatie hieronder is per gemeente het percentage voortijdig schoolverlaters in schooljaar 2016-17 te zien. In Aa en Hunze is het percentage voortijdig schoolverlaters het laagst (0,6%). In Groningen stad (2,6%) en Pekela (3,0%) zijn relatief de meeste voortijdig schoolverlaters. In De Marne, Delfzijl en Oldambt en Veendam zijn de percentages eveneens hoger dan landelijk.

Onder de kaart is te kiezen van welke gemeente de absolute aantallen voortijdig schoolverlaters te zien zijn in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in het schooljaar 2016-2017.