Leerlingen middelbaar beroepsonderwijs

Aan het begin van het schooljaar 2017-2018 zijn er 24.143 in arbeidsmarktregio Groningen woonachtige jongeren die een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs volgen. Dit zijn er bijna 300 meer dan aan het begin van schooljaar 2013-2014. We kijken in dit deel naar de sector waarin onderwijs gevolgd wordt (Zorg en Welzijn, Economie, Techniek of Groen), naar het niveau (1 tot en met 4, niveau 2 wordt beschouwd als startkwalificatie voor de arbeidsmarkt) en het type opleiding beroepsopleidende leerweg (BOL) of een beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De BOL-leerling is ingeschreven bij de mbo-instelling als student en loopt tijdens zijn opleiding een of meerdere stages. De BBL-student is primair werknemer in een bedrijf dat de opleiding verzorgt en gaat daarnaast gemiddeld een dag in de week naar school (het vroegere ‘leerlingwezen’). 

In het kort

  • Zesendertig procent van de Groninger (arbeidsmarktregio) mbo-ers volgt een opleiding in de sector Zorg en Welzijn. Het is hiermee de meest gekozen sector in Groningen.
  • Het aantal Groninger studenten Zorg en Welzijn en Economie is in schooljaar 2017-2018 hoger dan in 2013- 2014. Het aantal studenten Techniek is afgenomen.
  • Ruim de helft van de mbo-ers doet een opleiding op niveau 4. Ongeveer een vijfde deel doet een opleiding op niveau 1 of 2.
  • Rond de 20% doet een BBL-opleiding (zowel landelijk als in regio Groningen).

Zorg en Welzijn is nog steeds de eerste keuze van mbo-ers uit regio Groningen.

De sector die door mbo-ers wonend in arbeidsmarktregio Groningen het meest gekozen wordt is Zorg en Welzijn. Zesendertig procent van de mbo-studenten volgt een opleiding binnen deze sector. Landelijk is het percentage iets lager, namelijk 32%. Landelijk wint Economie het als meest gekozen sector (33%). De laatste vijf jaren is de sector keuze enigszins aan verandering onderhevig. De sector Groen heeft zowel landelijk als in de regio Groningen ongeveer 15% minder studenten. Zorg en Welzijn en Economie hebben beide een kleine toename van aantal studenten woonachtig in regio Groningen. Landelijk is er in beide sectoren sprake van een afname. In regio Groningen is het aantal studenten Techniek 2% lager dan in 2013-2014. Landelijk zien we 3% toename van het aantal techniek-studenten.

Het niveau en type mbo-studie

Voor een starkwalificatie voor de arbeidsmarkt is minimaal een mbo-2-niveau nodig. We zien in de visualisatie hieronder dat ongeveer een vijfde deel van de studenten een opleiding doet op niveau 1 of 2. Veruit de meeste studenten doen een opleiding op niveau 4. Ongeveer een kwart doet een opleiding op niveau 3. Er zijn nauwelijks verschillen in studieniveau tussen studenten uit regio Groningen de rest van Nederland. In de visualisatie kan gekozen worden voor welke (woon) gemeente het studieniveau van de mbo-studenten te zien is.

Landelijk volgt iets meer dan een vijfde deel van de mbo-ers een BBL-opleiding. Voor 2014 leek er nog een verschuiving van BBL naar BOL te zijn, maar dit is geen doorzettende trend geworden. Het aandeel BBL blijft landelijk schommelen tussen de 20 en 25%. In arbeidsmarktregio Groningen is het BBL-aandeel enkele procentpunten lager dan landelijk.