Leerlingen hoger onderwijs

Ruim 25.000 jongeren woonachtig in de arbeidsmarktregio Groningen volgden in 2016-2017 een hbo-studie. Bijna 21.000 volgen een wetenschappelijke opleiding. We kijken in dit deel naar de woongemeente van de hbo- of wo-studenten. De hbo-ers en wo-ers wonen in een groot deel van de gevallen in de plaats waar ook de studie gevolgd wordt. In de regio is Groningen natuurlijk de stad met de universiteit (RUG) en het hoger beroepsonderwijs (Hanzehogeschool, vestigingen van Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool.

In het kort

  • De meeste in arbeidsmarktregio Groningen wonende hbo-studenten doen een opleiding in de sector economie.
  • Het aandeel Groninger hbo-ers dat een technische opleiding doet is fors gestegen sinds 2013.
  • Groninger studenten in het wetenschappelijk onderwijs kiezen veel minder vaak een technische studie dan landelijk.

Meeste Groninger hbo-studenten kiezen economische studie, maar het aandeel techniek studenten is fors gestegen

Van de 25.000 in regio Groningen wonende hbo-studenten doet 31% (peildatum het begin van schooljaar 2017-2018 ) een studie in de sector economie. Dat is een lager percentage dan in 2013 (in de visualisatie kan worden gekozen voor welk jaar de gegevens te zien zijn).  Toch doet nog steeds het grootse deel hbo-ers een economische studie. Landelijk is het aandeel economiestudenten hoger. Groninger hbo-ers kiezen vaker een studie in de sectoren gezondheidszorg of gedrag en maatschappij dan gemiddeld in Nederland. Het aandeel techniekstudenten is ongeveer een procentpunt lager dan landelijk, maar het is wel veel hoger dan in 2013 (13% in 2013, 20% in 2017).

Aandeel Groninger techniek studenten in het wetenschappelijk onderwijs lager dan landelijk

Evenals bij de hbo-studenten is de sector economie onder Groninger studenten in het wetenschappelijk onderwijs het meest populair. Landelijk is dat de sector gedrag en maatschappij. In de onderstaande visualisatie is te zien dat er behoorlijk wat verschillen zijn in de keuze tussen de noordelijke studenten en het landelijke gemiddelde. Opvallen bijvoorbeeld dat de Groninger studenten veel minder vaak een technische studie kiezen dan landelijk (resp. 5% en 16%). Overigens is het aandeel techniek studenten wel met 2 procentpunten toegenomen sinds 2013 (in de visualisatie kan voor het jaar gekozen worden).