Jeugdwerkloosheid

Het is voor veel jongeren nog steeds moeilijk om een baan te krijgen. Er is steeds minder vraag naar jongeren op middelbaar (tot mbo 2) niveau. Toch is het aantal jongeren onder de 25 zonder werk de afgelopen tijd verder gedaald. Volgens het CBS is nu nog net onder de 9 procent van jonge Nederlanders werkloos. De laatste keer dat dit zo laag was, was in het voorjaar van 2009. Als gevolg van de crisis nam de (jeugd)werkloosheid ook onder jongeren daarna erg toe. In 2013 was de (landelijke) piek: 13,2% van de 15-25 jarige beroepsbevolking zat zonder werk (186.000 jongeren).

In het kort

  • In 2017 is de jeugdwerkloosheid landelijk 8,9%. In de arbeidsmarktregio Groningen is dit 10,7%.
  • Het verloop van de jeugdwerkloosheid is in Groningen vrijwel gelijk aan het landelijke beeld. Over de hele line is het verschil 1 tot 2 procentpunten in het nadeel van regio Groningen.

Jeugdwerkloosheid in arbeidsmarktregio Groningen nog steeds hoger dan landelijk, maar op laagste punt sinds 2009

In 2003 was de het jeugdwerkloosheidspercentage in arbeidsmarktregio Groningen 10,9%. In 2017 is dit 10,7%. Een miniem verschil. In de tussenliggende jaren zijn de fluctuaties zeer duidelijk aanwezig. Regio Groningen laat toppen zien in 2005, even in 2009 dan volgt een stijgende lijn tot de top in 2014. In 2016 is er weer een toename ten opzichte van het voorafgaande jaar en in 2017 is het niveau weer vergelijkbaar met 2003. Groningen staat er iets minder goed voor dan landelijk waar de daling al eigenlijk vanaf 2013 begint. De duidelijke top in 2016 ontbreekt in Nederland als totaal. Het percentage jeugdwerkloosheid was in 2017 8,9% en daarmee bijna 2 procentpunten lager dan in regio Groningen en bijna weer op het laagste niveau van 2008 (8,6%). Bij de gemeenten zien we eigenlijk bijna overal hetzelfde beeld. Er is een top in 2005, een laagste punt in 2008. In alle gevallen is de jeugdwerkloosheid lager dan in 2016. In de visualisatie kan gekozen worden voor welke gemeente de ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid te zien is. Helemaal onderaan staat de kaart waarmee (voor elk jaar) de gemeenten onderling kunnen worden vergeleken.

De gemeenten vergeleken

In 2017 zien we dan dat de jeugdwerkloosheid nog het hoogste is in de gemeenten Groningen, Oldambt, Delfzijl, Hoogezand-Sappemeer en Veendam (in alle gevallen boven de 10%). De laagste jeugdwerkloosheid is in Grootegast (onder de 8%), in Ten Boer, Loppersum en Marum (beneden de 8,5%). De visualisatie hieronder maakt per jaar voor elke gemeente de jeugdwerkloosheid inzichtelijk.