Diploma’s middelbaar beroepsonderwijs

De cijfers over mbo-diploma’s zijn alleen per school of (administratieve) hoofdvestiging beschikbaar en het is niet mogelijk om iets over het woongebied van de leerling te zeggen. De algemene gegevens over inschrijvingen in het mbo zijn wel beschikbaar per woongebied van de leerling (zie Leerlingen middelbaar beroepsonderwijs). We beperken ons in dit deel over diploma’s tot de landelijke cijfers, waarbij we kijken naar de sectoren waar de diploma’s behaald zijn en het niveau waarop het diploma behaald is.

In het kort

  • Verreweg de meeste mbo-gediplomeerden hebben de studie op niveau 4 afgerond.
  • De meest diploma’s zijn in de sector economie (zowel in 2013 als in 2017).
  • In 2017 heeft ruim 70% van de gediplomeerden op een in de noordelijke provincies gevestigde mbo-instelling een niveau-3- of 4-opleiding afgerond.

Toename mbo-gediplomeerden op niveau 4

In 2017 had 45% van de mbo-gediplomeerden een diploma behaald op niveau 4. In 2013 was dat nog 34%. Het aandeel diploma’s op niveau 1 is gedaald van 9% naar 6% en het aandeel diploma’s op niveau 2 is gedaald van 30% naar 22%. Het aandeel diploma’s op niveau 3 is onveranderd in ongeveer een kwart van de gevallen. We zien in de tweede visualisatie dat de meeste diploma’s behaald zijn in de sector economie. Het aandeel mbo-diploma’s in zorg en welzijn is iets gedaald en techniek is een fractie gestegen.

Gediplomeerden per niveau per provincie waar de mbo-instelling gevestigd is

In de onderstaande visualisatie is per vestigingsprovincie van de mbo-instelling te zien welk aandeel diploma’s op niveau 1 of 2 was en welk aandeel op 3 of 4. We zien in Flevoland het hoogste aandeel niveau-1- of 2-diploma’s. In de visualisatie is het mogelijk om het jaar te kiezen. Wanneer bijvoorbeeld het jaar 2013 wordt gekozen, is het beeld heel verschillend. De meest niveau-1- of 2-diploma’s waren toen in Zuid-Holland. We zien dat in 2017 in Groningen Friesland en Drenthe ruim 70% van de diploma’s op niveau 3 of 4 is. De meest westelijke provincies scoren iets lager.