Onderwijs en arbeidsmarkt

Dit deel gaat over de instroom op de arbeidsmarkt. De economische groei heeft een positieve invloed op de kansen voor jongeren om aan het werk te komen. Volgens het CBS is in januari 2018 het jeugdwerkloosheidspercentage op een lager niveau dan voor de crisis.

We bieden inzicht in de opleidingen die jongeren doen in het middelbaar en het hoger onderwijs. Met welke diploma’s komen jongeren op de arbeidsmarkt? We kijken ook naar de ontwikkeling van het aantal voortijdig schoolverlaters, de jongeren die zonder een diploma op minimaal havo- of mbo-2-niveau van school gaan. De voortijdig schoolverlaters hebben een achterstand op de arbeidsmarkt.