Economische ontwikkelingen

Economie in Nederland ontwikkelt zich gunstig

We zien gunstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De economie trekt aan, het Bruto Binnenlands Product (BBP, het totaal van goederen en diensten dat we leveren in ons land) nam in 2017 toe met 3,2%. Het Centraal Planbureau verwacht ook voor 2018 en 2019 een groei rond de drie procent. Dit is al jaren niet meer voorgekomen. In 2012 en 2013 was er zelfs een negatieve waarde van de BBP-groeicijfers.

Het consumenten- en producentenvertrouwen is hoog. Hierdoor nemen mogelijk bestedingen en productie toe. In de jaren 2010-2013 was de jaarlijkse koopkrachtontwikkeling nog negatief. Maar het tij lijkt gekeerd, de doorsnee koopkracht neemt toe. Vooral bij werknemers. Pensioenontvangers hadden in 2015 een kleine negatieve koopkrachtontwikkeling. Het Centraal Planbureau verwacht een stijging met 0,6% (van de mediaan) in 2018. De verwachting voor de consumptieve bestedingen is dat deze in 2018 met 2,4% toenemen. De overheidsbestedingen nemen, door maatregelen in het regeerakkoord, ook behoorlijk toe. Dit heeft een aanjagende werking op de economie (CPB Policy Brief 2017/13, Decemberraming 2017). Dit alles betekent meer banen en meer mensen aan het werk. Het beeld in Nederland is vooralsnog rooskleurig, maar hoe zit het in het noorden?

Hoe staat het ervoor in de arbeidsmarktregio Groningen?

Ook in de arbeidsmarktregio Groningen staan vrijwel alle seinen op groen voor gunstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In 2017 is de toename van de werkgelegenheid zelfs groter dan landelijk (zie Ontwikkeling aantal banen). Het UWV verwacht voor 2019 een lagere werkgelegenheidsontwikkeling in de decentrale arbeidsmarktregio’s, waaronder arbeidsmarktregio Groningen, dan landelijk. De afname van het aantal mensen met een WW-uitkering zal een fractie lager zijn dan gemiddeld in Nederland. (UWV, Regionale arbeidsmarktprognoses 2018-2019).

Toenemende spanning op arbeidsmarkt

We zien dat het aantal banen, de werkgelegenheid, weer toeneemt. Evenals het aantal vacatures. De vraag naar arbeid lijkt sneller te stijgen dan het aanbod. Aan de aanbodzijde zien we dat er steeds minder werkzoekenden zijn. De spanning op de arbeidsmarkt neemt toe.

Verantwoording

De arbeidsmarktmonitor is gemaakt in opdracht van de provincie Groningen. De gegevens betreffen de arbeidsmarktregio Groningen (provincie Groningen en de Noord-Drentse gemeenten Noordenveld, Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen). De meeste gegevens komen van het CBS, het provinciale werkgelegenheidsregister LISA en DUO. Waar mogelijk presenteren we de cijfers over meerdere jaren. Ook vergelijken we telkens de stand van zaken in de arbeidsmarktregio Groningen, waar mogelijk uitgesplitst naar de afzonderlijke gemeenten, met landelijke cijfers.

Medewerkers

Jan Kruijer

Jan Kruijer

onderzoeker

06 528 886 97
j.kruijer@sociaalplanbureaugroningen.nl