Werkloosheidspercentage

Begin 2018 waren er in Nederland bijna 8,7 miljoen mensen aan het werk. Het aantal werkenden is stijgende. In de drie maanden voorafgaand aan januari 2018 kwamen er maandelijks rond de 15.000 werkenden bij. Van het totale aantal mensen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar zijn er ruim 4,2 miljoen niet aan het werk. Het werkloosheidspercentage wordt berekend ten opzichte van de beroepsbevolking (ongeveer 9 miljoen mensen begin 2018).  De werkloosheidsindicator is van de International Labour Organisation (ILO) en betreft het aantal 15- tot 75-jarigen die geen betaald werk hebben, daar wel recent naar hebben gezocht en die ook direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Er waren begin 2018 380.000 werklozen (4,2% van de beroepsbevolking). Het CBS publiceert maandelijks de landelijke cijfers Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand (website CBS).

In het kort

  • In 2017 was het landelijke werkloosheidspercentage 4,9% (ILO definitie, zie infobutton). In de arbeidsmarktregio Groningen is het percentage nog 1 procentpunt hoger.
  • De hoogste werkloosheidspercentages in 2017 zijn in de gemeente Groningen (7,7%) en de gemeenten Oldambt (6,6%) en Hoogezand-Sappemeer (6,4%).
  • Het werkloosheidspercentage bij vrouwen is hoger dan bij mannen (in regio Groningen respectievelijk 6,1% en 5,7%, landelijk 5,3% en 4,5%).

Werkloosheidspercentage landelijk onder de 5%, in Groningen daar nog boven

In de onderstaande visualisatie is de ontwikkeling van het werkloosheidspercentage te zien in de periode 2007 tot en met 2017. We zien in het bovenste deel de cijfers voor de arbeidsmarktregio Groningen en Nederland. In 2014 was het werkloosheidspercentage het hoogst, in Nederland 7,4% en in regio Groningen 8,2%. Na 2014 zien we het percentage dalen. De daling in de regio Groningen zet iets voorzichtiger in dan landelijk. In 2017 is het percentage landelijk 4,9% en in Groningen 1 procentpunt hoger, 5,9%.

Kies in het onderste deel van de visualisatie de gemeente waarvan je het werkloosheidspercentage wilt zien. De dalende trend vanaf 2014 is overal hetzelfde.

Gemeenten vergeleken

In de kaart is te zien dat de gemeenten Groningen, Oldambt en Hoogezand-Sappemeer de hoogste werkloosheidspercentages hebben (respectievelijk 7,7%, 6,6% en 6,4%). De laagste percentages zijn in de gemeenten Ten Boer, Haren en Grootegast (respectievelijk 3,9%, 4,1% en 3,9%). In de visualisatie is het jaar te kiezen waarvan het beeld te zien is. Kiezen we bijvoorbeeld het jaar 2014 waarin de werkloosheid het grootst is in de meeste gebieden, dan zien we percentages van 10% (Hoogezand-Sappemeer), 9,9% (Groningen) en 9,1% (Delfzijl). Het laagste percentage in 2014 zien we in Zuidhorn. (6,0%).

In de volgende visualisatie is het werkloosheidspercentage te zien voor mannen en vrouwen, per leeftijdsgroep en per opleidingsniveau. Het werkloosheidspercentage bij vrouwen is hoger dan bij mannen. In regio Groningen is in 2017 het werkloosheidspercentage voor mannen 5,7% en voor vrouwen 6,1% (landelijk respectievelijk 5,3% en 4,5%). Als we de cijfers over de laatste tien jaar bekijken zien we dat in 2007 het verschil tussen mannen en vrouwen het grootst is (in regio Groningen is het werkloosheidspercentage onder vrouwen 2,2 procentpunten hoger dan onder mannen). Dit verschil neemt sindsdien af. Opvallend is dat in de jaren 2013, 2014 en 2015 in regio Groningen het werkloosheidspercentage bij mannen hoger is dan bij vrouwen.

We zien bij de leeftijdsgroepen een hoog percentage onder de 25 jaar. De jeugdwerkloosheid wordt nader bekeken bij het onderwerp ‘jongeren, onderwijs en arbeidsmarkt’. Boven de 45 jaar is het werkloosheidspercentage iets hoger dan bij de groep tussen de 25 en 45 jaar.

Zoals te verwachten is het werkloosheidspercentage onder laaggeschoolden het hoogst. In regio Groningen is dit daarbij nog eens ruim 2 procentpunten hoger dan landelijk (respectievelijk 10,6% en 8,3%).