Werkenden en niet-werkenden

We kijken in dit deel naar de ontwikkeling van de werkende en de niet-werkende beroepsbevolking. Het gaat om personen van 15 tot 75 jaar die ofwel betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

In het kort

  • De werkzame beroepsbevolking in regio Groningen is toegenomen met 2,3% (landelijk 2,1%).
  • In 2017 is in arbeidsmarktregio Groningen het aantal niet-werkende personen in de beroepsbevolking met 15% afgenomen ten opzichte van een jaar eerder (landelijk 19% afname).

Werkende en niet-werkende beroepsbevolking

In 2017 is in Nederland de werkzame beroepsbevolking met 2,1% toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. In regio Groningen is de toename 2,3%, oftewel 8.000 personen. Er zijn nu 363.000 personen in de werkzame beroepsbevolking. Vijftien jaar geleden ging het om 338.000 personen. In de jaren 2011 tot en met 2014 zien we in Groningen een jaarlijkse afname. Deze trend lijkt in 2015 gekeerd.

 

In 2008 begon de financiële crisis. In dat jaar waren er landelijk 318.000 werklozen. Dat aantal neemt in de daaropvolgende jaren flink toe tot 660.000 in 2014. De sterkste stijging zien we in 2012 (+19%) en 2013 (+25%). In arbeidsmarktregio Groningen zijn er bij aanvang van de financiële crisis ongeveer 16.000 werklozen. Hun aantal is bijna verdubbeld tot 31.000 in 2014 en 2015. Vanaf 2015 is het tij weer kerende. In 2016 zien we een afname van 13% en in 2017 een afname van 15%. In het onderdeel Werkloosheidspercentage gaan we dieper in op het werkloosheidspercentage.