Uitkeringen

Het aantal uitkeringen verschilt door het jaar heen vanwege seizoensinvloeden. We kijken hier dan ook telkens naar het aantal uitkeringen in januari van het jaar. In de arbeidsmarktregio Groningen zijn er in januari 2017 bijna 84.000 mensen met een uitkering (10% meer dan in 2011). Het gaat hierbij om uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, bijstand en werkloosheid. Om vergelijkingen tussen gebieden te kunnen maken is het aantal personen met een uitkering afgezet tegen het aantal 15- tot 75-jarigen.

In het kort

  • Landelijk heeft 13% van de 15- tot 75-jarigen een uitkering voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of bijstand. In arbeidsmarktregio Groningen is dit bijna 15%.
  • De meeste uitkeringen zijn in verband met arbeidsongeschiktheid.
  • Het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is zowel landelijk als in regio Groningen lager dan in 2011. Het aantal bijstands-en werkloosheidsuitkeringen is toegenomen.

Totale aantal uitkering is toegenomen

Het totale aantal uitkeringen is sinds 2011 toegenomen in de arbeidsmarktregio Groningen. Het aantal personen met een uitkering in 2017 10% hoger dan in 2011. Landelijk is het aantal gestegen met 11%. Wanneer we relatief bekijken (ten opzichte van het aantal mensen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar) zien we landelijk na 2012 een kleine toename en in 2016 weer de start van een afnemende trend. In regio Groningen is het beeld redelijk vergelijkbaar maar het percentage is telkens ruim een procentpunt hoger dan landelijk en de dalende trend is niet heel expliciet zichtbaar. In 2017 heeft landelijk 13% van de 15- tot 75-jarigen een of andere uitkering. In regio Groningen is dit bijna 15%. In de onderstaande visualisatie kan de ontwikkeling ook voor een gekozen gemeente worden bekeken.

In de tabel is te zien dat de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gezamenlijk het grootste aandeel vormen van de uitkeringen. In Groningen 43% en landelijk 46%. De ww-uitkeringen vormen zowel landelijk als in regio Groningen ongeveer een vijfde deel van het totaal aantal uitkeringen. Het aantal bijstandsuitkeringen is landelijk 32% van het totaal aantal uitkeringen, in Groningen is het aandeel iets hoger, namelijk 36%.

De gemeenten vergeleken

In onderstaande visualisatie is het aantal personen met een uitkering afgezet ten opzichte van het aantal 15- tot 75-jarigen te zien per gemeente. Kies een soort uitkering afgebeeld en een jaartal. Als we kijken naar het aandeel arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, dan zijn de hogere aandelen te vinden in de oostelijk gelegen gemeenten. Relatief de meeste bijstandsuitkeringen (in 2017) zien we in de stad Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Delfzijl, Appingedam en Oldambt. Het hoogste aandeel werkloosheidsuitkeringen zien we in Appingedam, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Veendam.

In de volgende visualisaties is te zien hoe het verloop van het aantal personen met een uitkering is ten opzichte van het voorafgaande jaar en te opzichte van 2011. Bij de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (kies in de visualisatie een soort uitkering) is te zien dat de trends in regio Groningen en Nederland vergelijkbaar zijn. We zien in 2013 een dip, een grote afname van het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In 2015 en 2016 zien we minieme toenames van het aantal uitkeringen en in 2017 is de toename enkele honderden van procenten. Als we kijken hoe het verloop ten opzichte van 2011 is, zien we 6% minder arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in regio Groningen in 2017. Landelijk is dat bijna 5% minder. Kijken we naar de bijstandsuitkeringen, dan zien we wel elke jaar een toename van enkele procenten. Na 2013 is er even een hoge toename. In de periode 2015 tot 2017 is de toename jaarlijks stabiel. Het aantal personen met een bijstandsuitkering is wel fors hoger in 2017 dan in 2011. Bij de werkloosheidsuitkeringen zien we vanaf 2015 een jaarlijkse afname. In de periode 2012 tot 2015 was er even een sterke toename. In Groningen overigens minder sterk dan in Nederland als totaal. Wanneer we het aantal personen met een ww-uitkering vergelijken ten opzichte van 2011 dan zien we een stijgende lijn die weer langzaam afneemt. Onder de visualisatie van arbeidsmarktregio Groningen en Nederland staat de gemeentelijke visualisatie.